12 februari 2010

Svenskarna är mest rädda för björn

Bland skogens djur så är svenskarna mest rädda för att möta en björn. Det visar den attitydundersökning som forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU, har genomfört.

Fyra mätningar har gjorts under 2000-talet och dessa visar att nästan hälften av svenskarna (mellan 16 och 65 år) är rädda för björn. 1980 var det annorlunda, då var svensken mest rädd för älgen men inte så alls så rädd som man är för björn idag. Näst björn är det vildsvin som skrämmer folk och därefter hamnar vargen. Rädslan för vildsvin har ökat markant då var tredje svensk idag fruktar att möta ett vildsvin, medan endast 1 % var rädda 1980.

På frågan om jakt är ett acceptabelt sätt att begränsa rovdjurens antal och utbredning, så blev svaren samstämmiga oavsett om man bor i Stockholms län eller i något av de undersökta rovdjurslänen. De som svarade ansåg att det är accepterat att jaga för att

• rovdjuren kommer in i tätbefolkade områden,
• för att minska risken att tamdjur tas, och
• i viss mån för att folk är rädda.

Idag finns minst 3200 björnar i Sverige, minst 210 vargar, minst 300 000 älgar och uppskattningsvis 150 000 vildsvin.

Om undersökningen: I maj 2009 skickades ett undersökningsformulär ut till 15317 personer i Sverige, varav 1067 var ett proportionerligt nationellt urval. Undersökningen upprepar delar av motsvarande undersökning som gjordes 2004 av FjällMistra.
I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg (rovdjurslän) och Stockholm tillfrågades 150 personer per kommun. Vi frågade bland annat om de fyra stora rovdjuren – björn, järv, lodjur och varg, och rovdjursförvaltning.
Bakom undersökningen står forskare från Institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU. Undersökningen har finansierats av medel från SLU (FOMA vilt), Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm. Av dem som tillfrågades i de nämnda länen svarade mellan 46 % (Stockholm) – 56 % (Dalarna, Jämtland). På kommunnivå varierade svarsfrekvensen mellan 31 % (Botkyrka) och 63 % (Krokom).

Kontaktinformation
Professor Göran Ericsson, Vilt, fisk och miljö, SLU, mb: 070-6765012
FD Camilla Sandström, Vilt, fisk och miljö, SLU, mb: 070-2196344
Doktorand Jonas Kindberg mb:070 – 373 8302 (Specifikt björn)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera