Artikel från Skogforsk
12 januari 2010

Terminalhantering ger effektivare bränsletransport

Vid långa transporter av skogsbränsle är järnvägen ett konkurrenskraftigt alternativ till lastbilen. Men det är viktigt att tågen kan lastas och lossas snabbt på terminalerna. Det visar en studie av Skogforsk.

– Med en smart terminalhantering kan man köra fler tågset per vecka och fördela järnvägens höga fasta kostnader på en större volym, säger Johanna Enström, Skogforsk.

Snabb lastning får man genom att placera bränslehögarna nära spåret, koordinera aktiviteterna på terminalområdet så att de inte stör varandra och utveckla ett bra samarbete med järnvägspersonalen.

– Det är också viktigt att fylla tåget maximalt, för att kunna leverera så många megawattimmar som möjligt. Det kan man göra dels genom att skicka så torrt material som möjligt och dels genom att ha noggrann vägning, säger hon.

Att transportera skogsbränslet på järnväg blir lönsamt när avståndet mellan terminal och värmeverk överstiger ca 15 mil.

– Det finns också stora miljömässiga fördelar. Ett tågset med 23 vagnar med flisat skogsbränsle innehåller ca 2,5 GWh. För att transportera denna mängd på väg krävs ca 23 flisbilar med släp, säger Johanna Enström.

Fakta

  • Sedan hösten 2008 har flera större tågflöden med bränsleflis dragits igång i Sverige.
  • Skogforsk har studerat terminalhanteringen i ett järnvägssystem där flisat skogsbränsle från Småland, Jämtland, Medelpad och Hälsingland körs till värmeverk i Örebro och Västerås i specialbyggda containrar.
  • Studien är en del i programmet ESS, Effektivare SkogsbränsleSystem.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera