Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2009

Fritidsengelska viktigt för skolframgång

Pia Sundqvist, nybliven doktor i engelska, har undersökt hur ungdomar ägnar sig åt engelska på fritiden och hur det påverkar deras resultat i ämnet i skolan. Det finns inga studier som har undersökt detta ordentligt tidigare.

– Många lärare och andra har länge anat ett positivt samband, men vi har egentligen inte vetat. Min studie visar att fritidsengelskan har positiva effekter, säger Pia Sundqvist.

Pia Sundqvist disputerade den 18 december med avhandlingen “Extramural English Matters – Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders – Oral Proficiency and Vocabulary”. I studien ingick 80 elever i årskurs 9, fördelade på fyra klasser vid tre skolor i tre olika kommuner i Västra Svealand.

– Det mest intressanta är att fritidsengelskan inte har några kopplingar till faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund eller om man bor på landet eller i stan, sådana saker som vanligen har betydelse för studieresultat. Studien visar också att pojkars och flickors fritidsengelska skiljer sig markant åt, vilket får konsekvenser i skolan.

Avhandlingen visar att det råder ett positivt samband mellan den totala tid ungdomar ägnar sig åt fritidsengelska och deras muntliga färdighet i engelska samt storleken på deras engelska ordförråd. Men inte bara tiden är viktig. Vilken typ av fritidsengelska man lägger tid på spelar en avgörande roll. Exempelvis är läsning, dataspelande och att hålla på med internet speciellt viktiga aktiviteter. En tydlig skillnad finns också mellan könen.

– Pojkar ägnar betydligt mer tid åt de “viktiga” aktiviteterna i jämförelse med vad flickor gör, vilket får till följd att pojkarnas resultat i skolan påverkas mer positivt av fritidsengelska än flickornas, säger Pia Sundqvist.

Pia Sundqvist disputerade den 18 december och är nu filosofie doktor i ämnet engelska vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare på högstadiet och gymnasiet i engelska, svenska och spanska.

Kontaktinformation
Pia Sundqvist, filosofie doktor i engelska, telefon arbete: 054-7001508, mobil: 076-8496226, e-post: pia.sundqvist@kau.se

Måndag den 21 december och tisdag den 22 december nås Pia Sundqvist lättast på mobilen. Perioden den 23 december till den 6 januari är hon inte i tjänst, men är åter den 7 januari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera