Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2009

Förädlade skördardata hjälper skogsägare planera

Nu öppnas nya möjligheter att beskriva den avverkade skogen. Med standarden StanForD lagras data om varje enskild träds dimensioner och koordinater. Informationen kan i framtiden användas för att uppdatera skogsbruksplaner och för att planera framtida åtgärder.

– Skogsägaren kan direkt efter avverkningen få ett preliminärt kvitto på avverkade volymer och deras värde, avverkad areal, medelstam, diameterfördelning, skadefrekvens samt en prognos för eventuellt uttag av skogsbränsle. Det ökar transparensen i virkesaffären, säger Johan J Möller, Skogforsk.

Men det är inte bara vid slutavverkningar som informationen är intressant. Efter en gallring finns goda möjligheter att beräkna grundyteuttag och stickvägsareal. Med information om trädens höjd och ålder kan också ståndortsindex räknas ut för olika delar av beståndet.

De data som skördarna hämtar in lagras i så kallade pri-filer. För att filerna ska kunna hanteras ses nu datasystemen hos SDC och de enskilda företagen över. För full effekt måste också program för att göra beräkningar och presentera informationen tas fram.

– När detta är på plats kommer det troligen att bli en självklarhet att skogsägaren får tillgång till förädlade produktionsdata från skördarna. Det kommer att ses som en del av själva virkesaffären, säger Johan J Möller.

Kontaktinformation
Kontakt
Johan J Möller, Skogforsk. Tel: 018-18 85 66, 070-318 85 66
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera