1 december 2009

Hormonstudier banar väg för träd med snabbare tillväxt

Nu är det bevisat att träd använder gasen etylen för att styra vedtillväxten. Jonathan Love från SLU berättar i sin avhandling om den genetiska bakgrunden till denna mekanism och om helt nya möjligheter att förädla fram snabbväxande träd – träd som kan bli viktiga redskap i kampen mot klimatförändringarna.

Drivkraften bakom uppkomsten av vedartade växter tros ha varit konkurrensen om solljus. Under evolutionens gång har flera egenskaper som hänger samman med vedens tillväxt och utveckling varit centrala, bland annat förmågan att ge stadga åt allt tyngre stammar och att kunna transportera vatten till allt större höjder.

Jonathan Love ger i sin doktorsavhandling helt grundläggande insikter om just vedens tillväxt och utveckling. Med hjälp av bioteknik har han och hans kollegor vid Umeå Plant Science Centre och Helsingfors universitet nu bevisat att växthormonet etylen stimulerar vedtillväxt. Att denna gas påverkar stamtillväxten om den tillförs utifrån har varit känt länge, men det är inget bevis för att trädet självt producerar etylen för att reglera stamtillväxten. För att visa vad som händer under naturliga förhållanden använde Jonathan Love hybridasp med en införd gen som stänger av de receptorer som reagerar på etylen. Sådana modifierade plantor kunde inte anpassa tillväxten om de ställdes på ett sluttande underlag, medan normala plantor reagerade med att bilda s.k. dragved som rätar upp stammen och ger ökad stadga.

Idag pågår nya försök med träd som har modifierats så att gener som stimuleras av etylen uttrycks starkare och resultaten väcker förhoppningar om att vi kan få ytterligare kunskap om de gener som reglerar vedens tillväxt och egenskaper. Dessa grundläggande forskningsframsteg kan på olika sätt användas inom modern trädförädling.

Skogen är en viktig resurs i klimatarbetet, både som kolfångare och kollager och som leverantör av förnybara bränslen och råvaror. Det växande behovet av biomassa ökar trycket på jordens skogsmark och avskogning står för nästan en femtedel av de människoskapade utsläppen av växthusgaser. Jonathan Love menar att ett sätt att minska trycket på de ekologiskt mest värdefulla skogarna är att på andra marker odla framförädlade, snabbväxande träd som ger virke av god kvalitet.

—————————-

Fil Lic Jonathan Love, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, försvarar sin avhandling New insights into ethylene signalling and wood development.

Tid: Fredag den 4 december 2009, kl. 10.00
Plats: Sal Björken, SLU, Umeå
Opponent: Professor Harry Klee, University of Florida, Gainesville, USA

Mer information: Jonathan Love, 070-530 14 43, jonathan.love@genfys.slu.se

Frågor på svenska kan ställas till Björn Sundberg, 090-786 83 82, bjorn.sundberg@genfys.slu.se.

Jonathan Love kommer från Australien.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett centrum för experimentell växtforskning och bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet. UPSC är ett ”center of excellence” och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. Vid UPSC arbetar ca 170 personer av 37 olika nationaliteter.
www.upsc.se

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU: http://www.slu.se/page.cfm?page=102

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera