Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2009

Attityderna till rovdjuren i Sverige har ändrats

Björnens popularitet har minskat under de senaste fem åren och närmar sig samma nivåer som för vargen. Det visar den undersökning som forskare från Institutionen för Vilt, fisk och miljö vid SLU har gjort. Undersökningen, som skickats ut till drygt 15000 personer i Sverige, har finansierats av medel från SLU (FOMA vilt), Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm.

Undersökningen upprepar delar av motsvarande undersökning som gjordes 2004 av forskningsprogrammet FjällMistra. Forskarna har därför kunnat jämföra resultaten och ser också förändringar i svaren.

– Idag har fler erfarenhet av stora rovdjur, fram för allt av björn. Konsekvensen blir att man är mindre positiv till rovdjuret och att färre personer vill öka antalet rovdjur i Sverige jämfört med 2004, säger forskningsledare och professor Göran Ericsson, Vilt, fisk och miljö vid SLU.

Här följer de viktigaste resultaten i punktform från undersökningen:

 • Svarsfrekvensen kan ses som en indikation på hur viktiga rovdjursfrågorna är i olika län och kommuner.
 • En majoritet på nationell nivå (64-73%) och i rovdjurslänen (56-70%) gillar att de fyra stora rovdjuren finns i Sverige.
 • Stockholms län avviker från övriga Sverige och särskilt rovdjurslänen med ett mycket högt stöd på länsnivå för alla fyra stora rovdjur (81-86%).
 • I rovdjurslänen är det färre som gillar björnen och vargen jämfört med undersökningen 2004.
 • Björnens popularitet minskar jämfört med 2004 och närmar sig samma nivåer som för vargen.
 • Jämför vi 2009 och 2004 års undersökningar är stödet för antalsmålen fortsatt högt och oförändrat på riksnivå.
 • En majoritet nationellt (84-89%) och på länsnivå i de undersökta länen (64-83%) accepterar antalsmålen som bestämts av Sveriges Riksdag.
 • I rovdjurslänen finns det kommuner där en majoritet inte accepterar antalsmålen för björn och varg som är satta av Sveriges Riksdag.
 • Det har skett en tydlig attitydförskjutning sedan 2004. Förskjutningen innebär att färre svenskar vill öka antalsmålen, till att fler accepterar målen, men också att fler vill minska antalsmålen.
 • Attitydförskjutningen är störst i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
 • Sammantaget ökar kritiken främst mot björn och varg i rovdjurslänen.

Kontaktinformation
Presskontakt SLU: Göran Ericsson: 070-6765012, Camilla Sandström: 070-2196344
Norrbotten: Anna Berhan 070-358 77 01, Västerbotten: Johan Nyqvist 070 – 623 32 42, Jämtland: Maano Aunapuu 072 235 80 50, Västernorrland: Gunnar Ledström, 070-274 80 10, Dalarna: Per Johansson 070-33 81265, Gävleborg: Sara Hommen 0730 54 90 42, Stockholm: 08-785 40 00/ Naturvårdsenheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera