24 november 2009

Svensk växthusodling läcker bekämpningsmedel

Växthus har ofta ansetts vara slutna miljöer. Men SLU har i miljöövervakningen hittat rester av bekämpningsmedel i vattendrag i närheten av växthusodlingar.

Under 2008 har man för första gången undersökt läckage av växtskyddsmedel från områden med stort inslag av trädgårdsodling (grönsaks-, bär- och fruktodling) och växthus i Sverige (1).

– Växthus har i vissa sammanhang betraktats som slutna miljöer. Därför har man inte haft samma höga krav när man bedömer risken för skadliga effekter i omgivande vatten av växtskyddsmedel som används i växthus, jämfört med på åkrar. Men våra resultat visar att det finns läckage av växtskyddsmedel även från svenska växthus, säger Jenny Kreuger, forskare och föreståndare för CKB.

Under 2008 undersökte SLU två områden med omfattande växthusodling. I nästan alla prov därifrån överskreds Kemikalieinspektionens riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Proverna från områden med frilandsodling av grönsaker, frukt och bär innehöll färre ämnen i förhöjda halter.

– Det här visar att arbetet med att minska riskerna för läckage vid användning av växtskyddsmedel i växthus måste förbättras, säger Jenny Kreuger.

SLU har nyligen även gjort en utredning av riskerna för att växtskyddsmedel från växthus läcker ut till mark och vatten (2).

(1). Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Ekohydrologi 110.

(2). Förluster av växtskyddsmedel till omgivande mark och vatten vid användning i svenska växthus- en genomgång av möjliga riskmoment. Rapport 2009:6.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jenny Kreuger, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), SLU, 018-67 24 62, 0705-672462, jenny.kreuger@mark.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera