Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2009

Massor av kol i obrunnen skogsmark

Om ett skogsekosystem inte störs av brand på många år, anrikas kolrikt humus i marken och växtlighetens sammansättning förändras mot mer långsamväxande arter, vilket gör att markprocesserna avstannar och tillgängligheten på näringsämnen minskar.

Sådana gamla, orörda skogar i den nordliga barrskogsregionen skulle kunna ha stor betydelse för kolinlagringen globalt sett, enligt forskare vid SLU i Umeå. De har studerat 30 skogklädda öar i sjöarna Uddjaure och Hornavan i Norrbotten.

Stora öar har under tidernas gång träffats av blixten oftare än små, vilket har lett till skillnader i brandstörningsfrekvens och sammansättning av den dominerande vegetationen.

De äldre skogarna på dessa öar visade sig innehålla mindre mängd kol ovan mark än de yngre skogarna. I de gamla, obrunna skogarna lagras kolet i stället i markskiktet och kan bevaras i marken i tusentals år. Dessutom finns det mer kol lagrat under mark i de gamla skogarna än i biomassan ovan mark i de yngre skogarna. Därför finns det totalt sett mycket mer kol bundet i de äldre skogarna än i de yngre.


Text: Nora Adelsköld

Kontaktinformation
Micael.Jonsson@svek.slu.se, 090-786 86 01

David.Wardle@svek.slu.se

Läs mer: Biology letters. September 15, 2009, “Structural equation modelling reveals plant-community drivers of carbon storage in boreal forest ecosystems”
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/09/14/rsbl.2009.0613.full

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera