Tema

Lika stor andel lövträd i Sverige nu som på 1920-talet

Andelen lövträd i skogen har ökat och är nu lika stor som på 1920-talet. Det visar officiell statistik i Skogsdata 2009 från Riksskogstaxeringen vid SLU.

I statistiken framgår att landets totala virkesförråd fortsätter att öka. Liksom de senaste åren står lövträden för den största ökningen. Totalt utgör lövträden nu nästan en femtedel av virkesförrådet i Sverige.

– Vi nådde det förra seklets bottennivå för andelen lövträd runt år 1980. Efter det ser vi att lövträden har ökat från 400 till drygt 600 miljoner kubikmeter, säger Per Nilsson, som är redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen vid SLU.

Effekter från de stora stormarna Gudrun och Per märks genom en något lägre tillväxt och ett lägre virkesförråd i Götaland. Men skogens totala tillväxt är fortsatt hög och uppgår nu till 121 miljoner kubikmeter per år.

Tätortsnära skog mer lövrik
Årets temaavsnitt i publikationen Skogsdata 2009 handlar om den tätortsnära i skogen i Sverige.

– Vi ser att den tätortsnära skogen är betydligt rikare på lövträd än annan skog. Den är också virkesrikare och har mer buskar men mindre blåbärs- och lingonmarker, säger Per Nilsson som författat temaavsnittet.

Publikationen Skogsdata 2009, med den officiella statistik som SLU ansvarar för, finns kostnadsfritt tillgänglig som pdf via:
http://www-riksskogstaxeringen.slu.se

Fakta
Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringen är en del av SLU:s fortlöpande miljönalys program Skog och finns vid SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Mer information:
Per Nilsson, enhetsledare vid Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå,
090-786 84 72 eller 070-3096919, Per.Nilsson@srh.slu.se

Lika stor andel lövträd i Sverige nu som på 1920-talet

 lästid ~ 1 min