Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2009

Lika god djurhälsa hos ekologiska och konventionella mjölkkor

En tanke med ekologisk djurhållning är att den ska främja djurhälsan, men det har också funnits farhågor att vissa inslag i denna produktionsform kan ha motsatt effekt. Nu visar Nils Fall från SLU att djurhälsan tycks vara i stort sett likvärdig i ekologiska och konventionella mjölkkobesättningar.

Tanken med ekologisk mjölkproduktion är att en lägre mjölkavkastning i kombination med bättre levnadsbetingelser ger kor förutsättningar för ett friskare och längre liv. Samtidigt finns det inslag i den ekologiska djurhållningen som skulle kunna påverka djurhälsan negativt. Att djuren utfodras med en större andel grovfoder (ensilage eller hö) i förhållande till kraftfoder (spannmål m.m.) skulle t.ex. kunna leda till att korna inte får tillräckligt med energi när de mjölkar som mest. En annan farhåga är att de längre karenstiderna* efter medicinering kan leda till en underlåtenhet att behandla sjuka djur.

Nils Fall har nu jämfört en rad mått på djurhälsa och fruktsamhet i ekologiska och konventionella mjölkkobesättningar i Sverige, och i inget fall hittade han några skillnader av betydelse. Detta tyder på att djurhälsan hos ekologiska mjölkkor är lika bra som hos konventionella. De övergripande mått som användes på djurhälsoläget i besättningarna var juverhälsa, sammanlagd sjuklighet, fruktsamhet, livslängd samt ämnesomsättning.

Kor i ekologiska och konventionella besättningar behandlades alltså ungefär lika ofta för juverinflammationer, och juverhälsan var likvärdig också i övrigt. Inte heller fanns det några skillnader när det gäller andra veterinärbehandlingar. När det gäller fruktsamhet var det en lika stor andel av korna som blev dräktiga av den första inseminationen efter kalvningen. Studien av kornas ämnesomsättning i perioden runt kalvning visade inga tecken på att kor i ekologiska besättningar oftare skulle drabbas av en negativ energibalans.

Avhandlingens fyra studier bygger på information från databaser och undersökningar av kor på olika mjölkgårdar. Två av studierna baseras på information från en försöksgård i Öjebyn i Norrbotten, där det i tolv år drevs ekologisk och konventionell mjölkproduktion parallellt och de andra två baseras på en fältstudie av kor från 20 ekologiska och 20 konventionella gårdar i Uppland, Östergötland, Södermanland och Småland.

* Den tid man måste vänta innan man får leverera mjölk från kor som behandlats med medicin (karenstiden) skiljer sig mellan driftsformerna. I Sverige är denna tid dubbelt så lång för ekologiskt jämfört med konventionellt producerad mjölk.

—————————–

Veterinär Nils Fall, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling Health and reproduction in organic and conventional Swedish dairy herds.

Tid: Fredag den 11 september 2009, kl. 09.15
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Ian Dohoo, University of Prince Edward Island, Kanada

Kontaktinformation
Mer information: Nils Fall, 018-67 13 69, Nils.Fall@kv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera