Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2009

Missförstånd ger tyngre lyft i demensvården

Det är varken kroppsvikten eller hjälpmedlet som avgör hur tungt arbetet blir för undersköterskor inom demensvården. Framför allt är det istället kommunikationsproblem och missförstånd som gör förflyttningarna tyngre. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.

Vid demens försämras inte bara minnet och andra kognitiva funktioner, utan även motoriska funktioner, som balansen och förmågan att gå.

– Det är mycket individuellt hur personer med demens påverkas av sin sjukdom, och symtomen varierar ofta från dag till dag. Förflyttningar inom demensvården är därför extra krävande för personalen, säger sjukgymnasten Cristina Wångblad som genomfört studien som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences.

I studien beskriver undersköterskor vid tre olika demensboenden i Västsverige hur de upplever tunga förflyttningar på sin arbetsplats och vad de gör för att minska den fysiska ansträngningen. Vårdtagarnas kroppsvikt visade sig vara mindre viktigt för hur ansträngande arbetet är för personalen. Missförstånd och kommunikationsproblem visade sig betyda desto mer.

– När en vårdtagare inte klarar av att tolka signalerna från omgivningen eller inte minns vad det är han eller hon skulle göra resulterar det i rädsla, förvirring och motstånd. Genom att förklara med andra ord och kroppsspråk kan personalen lyckas undvika kommunikationsproblemen och då blir också förflyttningen mycket lättare, säger Synneve Dahlin Ivanoff, professor i arbetsterapi vid Sahlgrenska akademin.

Undersköterskornas personkännedom om de olika vårdtagarna var också viktig för att minska den fysiska ansträngningen. Genom att ge passande instruktioner, ha rätt tonläge, stödja på det sätt som vårdtagaren föredrar och känna till om det är möjligt att skynda på vårdtagaren eller inte kan personalen skapa bästa möjliga förutsättningar för förflyttningen och minska den fysiska ansträngningen.

– Sjukgymnaster som tränar och utbildar personal inom demensvård måste vara medvetna om hur komplex problematiken kring förflyttningar är. Instruktionerna om hur vårdtagarna ska förflyttas behöver anpassas efter varje enskild individs behov och efter varje situation, säger Cristina Wångblad.

FAKTA DEMENS
Cirka sju procent av Sveriges befolkning över 65 år och drygt tjugo procent över 80 år har en demenssjukdom. De flesta får vård och omsorg inom kommunen eller landstingets primärvård. De vanligaste symtomen är glömska och sämre språklig förmåga. Många får också svårt att skriva, räkna, känna igen och orientera sig. Motoriken påverkas också, och svårigheter att klä på sig och äta själv är vanligt.

Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Artikelns titel: Experiences of physical strain during person transfer situations in dementia care units. Författare: Cristina Wångblad, Maria Ekblad, Helle Wijk och Synneve Dahlin Ivanoff

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Cristina Wångblad, leg sjukgymnast, Göteborgs stad, telefon 031-366 7790, e-post cristina.wangblad@lundby.goteborg.se
Synneve Dahlin Ivanoff, professor i arbetsterapi vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-786 5733, e-post synneve.dahlin-ivanoff@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera