Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2009

Insekter och svampar präglar livet för hedersdoktorer vid SLU

Författaren och biologen Fredrik Sjöberg och svampsystematikern Rob Samson har utsetts till hedersdoktorer vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). De kommer att promoveras vid universitetets högtid den 2-3 oktober.

Fredrik Sjöberg, bosatt på Runmarö i Stockholms skärgård, har under lång tid bidragit till att stimulera allmänhetens intresse för kunskap om såväl naturen och miljöfrågor i allmänhet, som entomologi och insekter i synnerhet.

Han har spridit sitt budskap genom ett antal böcker, bland annat Flugfällan som utkom 2004 och som nominerades till Augustpriset.

Fredrik Sjöberg medverkar regelbundet i flera tidningar och var 2004 en av sommarpratarna i P1:s radioprogram “Sommar”. Han skrev också manus till teatern Insektsgalan som under 2007-2008 framfördes av Stockholms stadsteater i regi av Helge Skoog.

I motiveringen står bland annat ” I hela sin yrkesgärning lyckas Fredrik Sjöberg, genom att utgå från nyfikenhet, samhällsrelevans och vetenskap påvisa behovet av fördjupad kunskap inom såväl biologi i allmänhet som entomologi i synnerhet.”

Dr Rob Samson, CBS Fungal Biodiversity Centre i Utrecht, Holland, är en av världens främsta systematiker när det gäller Aspergillus och Penicillium svampar. Dessa svampar kan ge skador på såväl människor som djur, förstöra livsmedel och bilda gifter.

En stor mängd livsmedel får sina karakteristiska egenskaper efter fermentation med Penicillium-arter, till exempel mögelost och salami.

Rob Samsons forskning och pedagogiska verksamhet håller mycket hög internationell klass. Han har skrivit mer än 220 vetenskapliga artiklar och 35 böcker om svampsystematik.

Med utgångspunkt i taxonomisk forskning har Rob Samson vidgat sitt forskningsfält till studier med bioteknisk, livsmedels- och medicinsk inriktning. Forskare på institutionen för mikrobiologi vid SLU samarbetar med dr Samsons grupp inom tre olika mykologiska projekt.

Parallellt med forskningen har Rob Samson också haft ett stort engagemang för utbildning inom svampidentifiering och arrangerat kurser inom ämnet.

Många doktorander från SLU har sedan 1980-talet via dessa kurser lärt sig identifiering av livsmedelsburna svampar. Rob Samsons lärobok “Introduction to food- and airborne fungi” används årligen av mer än 200 studenter vid SLU.


SLU har tidigare i år utsett hedersdoktorer vid de övriga fakulteterna. Samtliga hedersdoktorer håller sina föreläsningar samt promoveras vid SLU 2-3 oktober. De utsedda hedersdoktorerna för 2009 är följande:

Kim Hummer, USA och Alba Marian Cotes Prado, Colombia blir hedersdoktorer vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU.

Felicity Huntingford, Skottland och Werner Kurz, Kanada blir hedersdoktorer vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Temple Gradin, USA och Barbro Soller, Sverige blir hedersdoktorer vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU.

Fredrik Sjöberg, Sverige och Rob Samson, Holland blir hedersdoktorer vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU.

Kontaktinformation
För mer information:

Kristina Glimelius, dekanus fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU 018-67 10 50, kristina.glimelius@adm.slu.se eller Johan Schnürer, professor institutionen för mikrobiologi, SLU 018-67 32 15 johan.schnurer@mikrob.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera