Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2009

Ekologisk grisproduktion med konventionella grisar

Svenska kommersiella grisraser är framavlade för att passa i konventionell grisuppfödning inomhus. Många av de egenskaper som har premierats kommer dock till sin rätt även i ekologisk grisproduktion, till exempel modersegenskaper, tillväxt och köttighet.

I både ekologisk och konventionell grisuppfödning är det viktigt att suggorna är goda mödrar och att slaktsvinen har god tillväxt och blir ”köttiga”. Idag finns inget eget avelsprogram för grisar i ekologisk produktion och därför använder ekologiska producenter grisar från de konventionella avelsprogrammen. Anna Wallenbeck har i sitt doktorsarbete undersökt hur de ”konventionella” grisarna klarar sig i ekologiska produktionsmiljöer.

Anna Wallenbeck har studerat grisar vid SLU:s försöksstation Funbo-Lövsta utanför Uppsala och på ekologiska och konventionella gårdar runtom i Sverige. Grisens miljö skiljer sig delvis mellan de två uppfödningssystemen. På ekologiska gårdar får grisar t.ex. gå ute och under digivningsperioden går flera suggor och deras smågrisar tillsammans i familjegrupper. Miljön kan dessutom variera mycket mellan olika gårdar och även mellan årstider på samma gård.

Modersegenskaper
Suggans modersegenskaper är viktiga i alla typer av smågrisproduktion. Man tror att suggans modersegenskaper är extra viktiga i det extensiva ekologiska produktionssystemet där grisarna delvis vistas utomhus, eftersom en stor del av ansvaret för smågrisarna flyttas från skötaren till suggan. De modersegenskaper som grisuppfödarna värdesätter visade sig dock vara desamma i båda produktionssystemen.

Anna Wallenbeck beskriver också skillnader mellan uppfödningssystemen. Ett av suggans naturliga beteenden är att bygga bo innan de grisar och studierna visar att suggor utför mycket bobyggnadsbeteende när de grisar ute i hydda. Grisningen gick också snabbare utomhus och förekomsten av dödfödda smågrisar var lägre.

En annan skillnad var att det endast var på ekologiska gårdar som suggor visade brunst under digivningsperioden. Detta kan göra det svårt att få alla suggor i en grupp att bli dräktiga samtidigt. Risken för digivningsbrunst minskar om feta suggor utfodras restriktivt.

Tillväxt och köttighet
När avkommor till ett antal Hampshiregaltar föddes upp i ekologiska eller konventionella besättningar visade det sig att grisarnas tillväxthastighet och ”köttighet” till viss del styrdes av olika gener i dessa produktionsmiljöer. Skillnaderna var dock relativt små, och slutsatsen är därför att det konventionella djurmaterialet kan användas i ekologisk grisuppfödning.

– Dagens konventionella avelsmaterial tycks fungera acceptabelt i ekologisk grisuppfödning, säger Anna Wallenbeck. Men avhandlingen visar att det finns utvecklingsmöjligheter för de ekologiska grisproducenterna, både när det gäller val av avelsdjur och skötselåtgärder. Mina rekommendationer till producenterna finns i avhandlingens svenska sammanfattning.

—————————–

Agronom Anna Wallenbeck, institutionen för husdjursgenetik, SLU, försvarar sin avhandling Pigs for organic production – Studies of sow behaviour, piglet production and GxE interactions for performance.

Tid: Fredag den 29 maj 2009, kl. 09.15
Plats: Sal O, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Sandra Edwards, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, Storbritannien

Kontaktinformation
Mer information:
Anna Wallenbeck, 018-67 45 04, Anna.Wallenbeck@hgen.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera