Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2009

Riskfyllda möten – om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande

Könssjukdomar har ökat de senaste åren med en hastighet som beskrivits som epidemisk. Ökningen medför konsekvenser för de smittade, såväl som för vården och samhällsekonomin. Vissa könssjukdomar kan leda till livshotande sjukdom i form av HIV eller cancer på livmodershalsen. En obehandlad klamydiainfektion kan ge framtida fertilitetsproblem för både kvinnor och män.

I en ny avhandling från Växjö universitet beskriver barnmorskan Kina Hammarlund unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande.

Avhandlingen bygger på fyra studier. I två delstudier berättar unga kvinnor och män om hur det är för dem att drabbas av en könssjukdom. I ytterligare två delstudier intervjuas unga människor i fokusgrupper om sina attityder och värderingar gentemot STI och sexuellt risktagande.

I de olika delstudiernas resultat tecknas en bild av riskfyllda möten på olika nivåer. 18 unga kvinnor och män intervjuas för de två första delstudierna och 25 ungdomar i totalt 4 fokusgrupper i de två sista delstudierna

Resultaten visar att när en ung människa drabbas av en könssjukdom kommer hennes självbild i gungning Hon tvingas möta sig själv och sina fördomar. Ett riskfyllt möte ur ett grupperspektiv innebär att unga människor ”spelar ett spel”. Spelet är ett romantiskt spel, som ytterst tjänar att behålla känslan av spontanitet. I det spelet verkar det mer komplicerat att prata med sin partner om att använda kondom och skydda sin sexuella hälsa än att mötas sexuellt.

– När samtal förs med ungdomar kring könssjukdomar och sexuellt risktagande är det viktigt att det inte blir av karaktären ”skrämmande information” som i sin tur saknar förankring i ungdomars egen verklighet säger Kina Hammarlund. Ett bra vårdmöte minskar patientens ångest och avdramatiserar situationen, samtidigt som det är angeläget att patienten förstår vikten av att i framtiden skydda sin sexuella hälsa genom att t.ex. använda kondom för att förhindra smitta.

Avhandlingen belyser också hur ungdomarnas sexuella risktagande kan förstås i relation till vårt samhälle och de föreställningar om genus som finns bland ungdomar; där unga kvinnor försöker skaffa sig sexuell erfarenhet utan att visa det för mycket utåt. Unga män å andra sidan försöker öppet skynda på och skaffa sig så mycket sexuell erfarenhet som möjligt, så att han inte verkar sexuellt oerfaren.

Kina Hammarlund är doktorand vid Växjö universitet och verksam som adjunkt vid Högskolan i Skövde. Hon har en bakgrund som barnmorska inom mödrahälsovård och ungdomsmottagning.

Avhandlingen ”Riskfyllda möten – en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande” försvaras fredagen den 29 maj 2009, kl 10.30.

Disputationen äger rum i sal Myrdal, Växjö universitet.

Opponent är docent Eva Nissen, Karolinska institutet, Solna.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kina hammarlund, e-post kina.hammarlund@his.se, telefon 0738-102953.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera