Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2009

Hur skogen nyttjas i sydvästra Iran

En doktorsavhandling från SLU visar hur förändrade skogskötsel- och markanvändningsmetoder skulle kunna bidra till att förbättra levnadsvillkoren i sydvästra Iran.

Avhandlingen behandlar relationerna mellan utkomstmöjligheter och skogsskötsel i torra områden i sydvästa Iran. Syftet har varit att finna strategier för ett hållbart nyttjande av naturresurserna och även komma med förslag till hur befolkningens försörjningsmöjligheter skulle kunna förbättras och bli mångsidigare.

Studien har gjorts genom att flygfotografier från två olika år, 1969 och 1993, har jämförts, samt genom intervjuer och fältstudier. Inkomsterna från skogen kommer genom att marken upplåts för bete och genom att man samlar ved, frön och foder. Det stora beroendet av skogen kan leda till sämre föryngring och risk för att nyttjandet inte förblir hållbart. En satsning på flera inkomstkällor kan, tillsammans med bättre utbildning, minska beroendet av skogen och förbättra levnadsvillkoren för befolkningen.

Olika skogsskötselmetoder för persisk ek (Quercus persica) redovisas i doktorsavhandlingen, metoder som skulle kunna bli ett effektivt redskap i arbetet att tillsammans med olika aktörer ta fram en skötselpolicy.

Fredagen den 15 maj 2009 klockan 13.00 försvarar Alireza Salehi, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Livelihood Dependency and Management on Semiarid Oak Forests. The Case of Southern Zagros, Iran.

Opponent: Lektor Jonas Ardö, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Alireza Salehi, inst för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel 090-786 81 51, mobil 076-804 00 78.

ali.salehi@srh.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera