Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Maskfria plommon på kolonin

Förvirringsmetoden mot plommonvecklare kan minska antalet angripna plommon.

Plommonvecklare, Grapholita funebrana, är en fjäril som lägger ägg i plommonkart och dess larver gräver gångar i frukten. Skadorna kan ibland bli mycket omfattande.

Forskare vid SLU i Alnarp har nu testat den miljövänliga, feromonbaserade förvirringstekniken mot plommonvecklare i ett koloniområde i Malmö.

Det visade sig att metoden kan minska antalet angripna plommon. För bästa resultat måste dispensrarna, plastband fyllda med feromon, hängas upp före blomningen, både i plommonträden och i omkringliggande vegetation.

Tidigare har även äppelvecklaren bekämpats framgångsrikt i ett koloniområde i Norrköping.

Feromoner är kemiska signalsubstanser som fungerar som budbärare mellan individer av samma art. Sexualferomoner gör det möjligt för insektshannar att hitta honor inför parningen.

Med syntetiska sexualferomoner som placeras invid odlingen förvirras hannarna och parningen störs.

Kontaktinformation
Peter.Witzgall@ltj.slu.se, 040-41 53 07,
Växtskydd i Alnarp, http://www.vaxtskyddalnarp.se/Nyhetsbrev.htm,
Doftsignaler ersätter insekticider, http://www.slu.se/?id=551&puff=58

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera