Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Fullkornskost kan mätas i blodet

Forskare vid SLU har hittat användbara biomarkörer, som kan användas för att ge en mer objektiv bild av hur stort intaget av fullkornsprodukter är.

Att äta mycket fullkorn anses vara bra för hälsan, framför allt för att minska risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. I epidemiologiska studier har det emellertid varit svårt att skatta hur mycket fullkorn människor får i sig.

Nu har forskare vid SLU hittat användbara biomarkörer, som kan användas för att ge en mer objektiv bild av hur stort intaget är. Det rör sig om alkylresorcinoler, en grupp av fenoliska ämnen, som bara finns i de yttre delarna (kliet) av råg- och vetekärnor, och inte i det vita mjölet eller i andra vanliga livsmedel. De tas till stor del upp hos människa och de, eller deras nedbrytningsprodukter, går att mäta i blod och i urin.

Forskarna har utvecklat en analysmetod för att kunna hitta alkylresorcinoler i små provmängder av blod. De försökspersoner, som blivit tilldelade fullkorns- och kliprodukter, visade ökade halter i blodet. Biomarkörerna ger framför allt ett mått på fullkornsintag som ligger nära i tiden, men hos individer som regelbundet äter fullkornsprodukter flera gånger om dagen kan de också spegla långtidseffekten.

Avhandlingen

Fullkorn mätbart i mat och blod

Biomarkörer för koll på fullkornsintag,

Kontaktinformation
Rikard.Landberg@lmv.slu.se, 018-67 20 46

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera