Tema

Vad hindrar konkurrens på internationella marknader?

Det bedrivs ett omfattande arbete för att harmonisera internationella regler för konkurrens, inte minst inom EU. Men vi vet inte mycket om hur företag i olika länder uppfattar hinder för konkurrens och hur man möter hindren. I en artikel som publicerats i European Business Review utvecklar professor Anders Pehrsson en modell för effekter av konkurrenshinder på företags marknadsstrategier.

Modellen beskriver olika typer av konkurrenshinder och samband med bredden på ett företags produkt/marknadsområde och hur företaget konkurrerar.

För att utveckla modellen studerar Pehrsson vilka hinder för expansion som svenska företag uppfattar i Sverige och Polen. Hindren härrör från affärsmiljön och från myndigheters krav t ex i form av konkurrensregler. I studien har 98 företagsledare i Sverige och 72 företagsledare i Polen besvarat en enkät.

De fem viktigaste hindren i Sverige härrör från affärsmiljön (produkter måste kundanpassas, det finns många konkurrenter, etableringskostnaderna är höga, få konkurrenter dominerar och stora konkurrenter dominerar). I samtliga signifikanta skillnader mellan länderna som avser affärsmiljön upplever företagsledarna i Sverige större problem än de i Polen.

Hit hör svårigheter med att produkterna måste kundanpassas, kunder är lojala mot tidigare leverantörer, lokala företag dominerar och det är dyrt för en kund att byta leverantör.

– Detta pekar på att det i Sverige är svårt att bryta igenom de relationer som byggts upp mellan kunder och leverantörer säger Anders Pehrsson. Men ett litet lokalt företag har å andra sidan stora möjligheter att försvara sin position på marknaden.

I Polen härrör de fem viktigaste hindren både från affärsmiljön och den politiska miljön. Till de senare hindren hör att det är svårt att identifiera och leva upp till myndigheters krav i Polen. När det gäller den politiska miljön upplever företagsledarna i Polen större problem än sina kollegor i Sverige. I Polen behöver företagen alltså utöver en effektiv marknadsstrategi också en välutvecklad politisk förmåga.

Forskningen finansieras av Nicolinstiftelsen CN70 vid Svenska Nationalkommittén av Internationella Handelskammaren.

Anders Pehrsson är professor i företagsekonomi, civilingenjör och forskningsledare vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.

  

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Pehrsson, tel. 0470/708000, e-post: Anders.Pehrsson@vxu.se

Vad hindrar konkurrens på internationella marknader?

 lästid ~ 1 min