Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2009

Leder flytt av utveckling och produktion utomlands till högre lönsamhet?

Under senare år har det debatterats flitigt om flytt av utveckling, produktion och andra centrala funktioner till andra länder leder till att svenska industriföretag blir mer lönsamma. I en artikel som nyligen har publicerats av den ledande vetenskapliga tidskriften International Marketing Review (nr 2, 2009) undersöker professor Anders Pehrsson, Växjö universitet, effekten av utländska dotterbolags marknadsstrategier på valet av lokala funktioner och samband med lönsamhet.

I studien ingår 191 dotterbolag till svenska industriföretag i Storbritannien, Tyskland och USA. Pehrsson har undersökt samband mellan dotterbolagens marknadsstrategier och lokal förekomst av viktiga funktioner. Hit hör produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och service. Han har vidare tittat på samband mellan antalet lokala funktioner och dotterbolagens lönsamhet. Studien är unik eftersom den utgår ifrån ett dotterbolagsperspektiv.

– I debatten får man intrycket att det alltid är bäst för alla företag om de flyttar ut produktion och annat menar Anders Pehrsson. Men företag behöver noga utvärdera vad som leder till lönsamhet och också ta hänsyn till lokala marknadsstrategier.

Studiens resultat visar att ju fler produkter och typer av kunder ett dotterbolag har desto fler funktioner svarar bolaget för. Dotterbolagets erfarenhet av marknaden har också en positiv inverkan på antalet funktioner. I studien gjordes kontroller som visade att antalet lokala funktioner även påverkas positivt av ökande olikheter mellan dotterbolagets och moderbolagets produkter samt om moderbolagets försäljning ökar. De dotterbolag som verkar i USA har i genomsnitt fler funktioner än de övriga.

När det gäller lokal lönsamhet visar studien att ett dotterbolags vinstmarginal ökar med fler lokala funktioner. Lönsamheten ökar dessutom om dotterbolagets marknadsföring blir mer olik moderbolagets.

– Det är ett komplext beslut att avgöra vilka funktioner som ett företag ska lokalisera till olika länder säger Anders Pehrsson. Min studie visar att förnuftig utlokalisering kan ge bra
lönsamhet men också att varje företagsledning i hög grad behöver ta hänsyn till de lokala dotterbolagens strategier och erfarenheter.

Anders Pehrsson är professor i företagsekonomi, civilingenjör och forskningsledare vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera