Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2009

Renägarnas och skogsägarnas samråd borde kunna fungera bättre

Samråden mellan renägarna och skogsägarna fungerar i dag inte tillfredställande. Men processen skulle kunna förbättras genom att man klargör syfte och innehåll i samråden, jämkar planeringsperspektiven mellan näringarna, ökar kunskapen om både skogsmarken som resurs och om varandras näringar samt hittar konfliktlösande mekanismer. Det framhålls i en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

enighet och konflikter om användning och förvaltning av naturresurser är ett utbrett problem runtom i världen. Det finns flera orsaker till detta, däribland komplexa ägandestrukturer och skillnader i kultur och ekonomi bland användarna. Användarna har ofta helt olika syften med sitt brukande.

Skogen i norra Sverige är ett sådant exempel. Skogsmarken används parallellt av rennäringen och skogsbruket. Med syfte att lösa konflikter instiftades samråd i slutet av 1970-talet, men konflikter om hur marken ska användas uppstår fortfarande. Camilla Widmark har i sin avhandling undersökt hur användarna ser på samråden, vilka förändringar som är tänkbara och vilka effekter förändringar kan få.

Att samråden inte fungerar tillfredställande beror på att äganderätten och nyttanderätten av skogsmarken är ojämnt fördelade, och att rennäringen har en svagare ställning inom samråden och därmed svårt att påverka skogsbolagens planering. Avhandlingen visar också att näringarna är ojämnt stora i ekonomiska termer.

Enligt avhandlingen är det emellertid möjligt att skapa ett hållbart och stabilt samförvaltningssystem inom samråden. Om dessa förändringar genomförs skulle kostnaderna för gemensam förvaltning av skogsresursen bli mer jämnt fördelade mellan näringarna.

Huruvida förändringarna genomförs är dock knutet till skogsbolagens vilja att acceptera förändringar i samrådsprocessen. Här har FSC (Forest Stewardship Council) en viktig roll som extern kraft, påverkad av marknadskrafterna, att påverka skogsbolagens markanvändning i relation den renskötselns behov.

Fredagen den 20 mars kl 10.00 försvarar fil kand Camilla Widmark, institutionen för skogsekonomi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Management of Multiple-Use Commons – Focusing on Land Use for Forestry and Reindeer Husbandry in Northern Sweden.

Opponent: professor Daniel W. Bromley, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Kontaktinformation
Camilla Widmark, institutionen för skogsekonomi, SLU i Umeå, tel 090-786 85 96

camilla.widmark@sekon.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera