Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2009

Skogsbruk ger mer kvicksilver i insjöfisk

Upp till en fjärdedel av det kvicksilver som finns i fisk i skogssjöar kan vara orsakat av skogsbruk. Det skriver bland andra Kevin Bishop från SLU i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT.

Trots att nedfallet av kvicksilver i Sverige har minskat de senaste åren så är kvicksilverhalten i fisk fortfarande hög. Det beror på att det finns stora mängder kvicksilver lagrade i marken från tidigare utsläpp. Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag.

Det senaste numret av KSLAT är en kunskapsöversikt om hur skogsbruk påverkar kvicksilverläckaget, och hur insjöfisk i sin tur påverkas av det. Kevin Bishop på institutionen för vatten och miljö vid SLU är en av initiativtagarna till kunskapsöversikten.

– Forskning i Sverige, Finland och Kanada visar att när ett skogsområde avverkas börjar marken läcka minst ett par gånger mer kvicksilver än den gjorde innan avverkningen. Det förhöjda läckaget kan fortsätta i flera år, säger Kevin Bishop.

De sexton forskare som medverkar i KSLAT har kommit fram till att upp till en fjärdedel av det kvicksilver som finns i fisk i skogssjöar vara orsakat av skogsbruk. Med dagens kunskap finns några rekommendationer för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vattendrag. Till exempel kan man avstå från att avverka alltför blöta områden och använda broar. En ny studie visar också att avverkning när marken är frusen kan minska risken för ökat kvicksilverläckage.

– Med ett varmare klimat kommer det att bli svårare att avverka utan att förstöra marken, eftersom den inte kommer att vara frusen under lika långa perioder. För att kunna utveckla bättre tekniker som ska minska kvicksilverläckage vid skogsbruk behöver vi mer kunskap om exempelvis hur olika sorters skogsbruk, som markberedning, påverkar läckaget, säger Kevin Bishop.

I höst startar SLU långsiktiga studier i avrinningsområden över hela Sverige, för att mer systematiskt undersöka hur avverkning påverkar kvicksilverhalten i fisk. Studierna leds av Staffan Åkerblom vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Kevin Bishop, institutionen för vatten och miljö, SLU. Tel: 070-638 25 17. E-post: Kevin.Bishop@vatten.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera