Artikel från Växjö universitet
10 februari 2009

Metoder för att bättre utnyttja resurser i produktionsprocesser

Dagens företag konkurrerar ofta på en global marknad. För att klara sig i denna hårda miljö är det oerhört viktigt att företagets resurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Här kan underhåll spela en viktig roll, bland annat för tillgänglighet och tillförlitlighet hos produktionsprocesser. Detta förutsätter dock att underhållet utförs och följs upp på rätt sätt, att det är baserat på kostandseffektivitet. I en ny avhandling från Växjö universitet utvecklar Anders Ingwald metoder för val och uppföljning av underhåll baserat på kostnadseffektivitet.

Anders Ingwalds avhandling är baserad på såväl empiriska som teoretiska studier av hur underhåll väljs och följs upp och resultaten som redovisas visar bland annat att det är möjligt att använda underhåll för att öka resursutnyttjande och lönsamheten i ett företag förutsatt att rätt metoder används.

I sin avhandling utvecklar Anders Ingwald modeller och metoder för att välja underhåll baserat på kostandseffektivitet samt följa upp underhållets ekonomiska effekter.

– För att avgöra vilken typ av underhåll som skall användas, eller om det krävs förbättringar över huvud taget, måste det finnas metoder för att mäta underhållets konsekvenser, både tekniska och ekonomiska säger Anders Ingwald. Traditionellt så har underhåll ofta handlat om att laga maskiner som gått sönder och betraktats som enbart en kostnad som skall minimeras. Detta är fel, underhåll handlar om att undvika haverier och andra produktionsstörningar och därigenom undvika ekonomiska förluster. Kostnader för underhåll måste alltså vägas mot dess ekonomiska nytta, precis som alla andra aktiviteter i ett företag.

Anders Ingwald har sedan 2001 arbetat med forskning och undervisning inom ämnet systemekonomi vid Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”Technologies for better utilisation of production process resources” försvaras torsdagen 12 februari, kl. 10.00. Disputationen äger rum i Södra-salen, Växjö universitet. Opponent är professor Kurt Petersen, Lunds Tekniska Högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Ingwald, telefon 0470-708152, e-post anders.ingwald@vxu.se.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera