Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2008

Datorer lär sig mänskligt språk vid Växjö universitet

Dagens informationssamhälle ställer nya krav på våra datorer, till exempel att kunna utvinna betydelsefull information ur stora mängder text på olika mänskliga språk. I en ny doktorsavhandling från Växjö universitet studerar Johan Hall olika aspekter av automatisk syntaktisk analys av texter på naturligt språk, till exempel svenska, engelska och japanska.

En syntaktisk analysator har till uppgift att analysera varje mening i en text och bygga upp en struktur som förklarar hur orden i meningen hänger ihop syntaktiskt, det vill säga vad som är subjekt, predikat, objekt och så vidare. Den metod som Johan använder bygger på maskininlärning, vilket innebär att analysatorn använder uppmärkta datamängder av naturligt språk, så kallade korpusar, för att lära sig ett nytt språk. En syntaktisk analysator kan bland annat används som en del i ett större system för att åstadkomma automatisk översättning från ett språk till ett annat, för att besvara frågor på naturligt språk eller för att utvinna information ur stora textmängder.

Johan har tillsammans med sina kollegor i språkteknologigruppen vid Växjö universitet utvecklat en programvara, som kallas MaltParser, för att syntaktiskt analysera språk. MaltParser har rankats bland de främsta systemen i flera internationella utvärderingar, I konkurrens med forskargrupper från välkända amerikanska universitet och företag. Idag har MaltParser testats på över tjugo språk och används av många forskare runt om i världen.

Johan Hall kommer ursprungligen från Trelleborg. Han har sedan början av decenniet arbetat vid Växjö universitet, bland annat som universitetsadjunkt i ämnet datalogi. Under 2003 antogs Johan till forskarutbildning inom datavetenskap med särskild inriktning mot språkteknologi vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”Transition-Based Natural Language Parsing with Dependency and Constituency Representations” försvaras torsdagen den 18 december, kl. 13.15. Disputationen äger rum i Myrdal, Växjö universitet. Opponent är Sandra Kübler, Indiana University.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Johan Hall, telefon 0470-70 81 13, 070-628 3071
e-post: johan.hall@vxu.se.

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera