1 december 2008

Fodervärdet hos blad från träd och buskar i Burkina Faso

Under den torra årstiden är bete och hamling av blad från träd och buskar ett sätt att livnära boskapen i halvtorra delar av Västafrika, men det är viktigt att träden inte överutnyttjas. Salifou Ouédraogo från SLU har undersökt hur kor, får och getter utnyttjar blad från olika arter av buskar och träd. Han har även undersökt bladens näringsvärde.

I stora delar av Burkina Faso, liksom i andra västafrikanska regioner med liknande klimat, räcker det naturliga betesgräset inte till under de ibland ganska långa torrperioderna. Lösningen för många boskapsskötare är att utfodra djuren med blad från buskar och träd. På många håll har emellertid djurantalet blivit så stort att vissa arter överutnyttjas och hotar att försvinna. Därför behövs det kunskap om hur man kan utnyttja blad från träd och buskar som foder på ett uthålligt sätt.

Salifou Ouédraogo har i sitt doktorsarbete undersökt vilka träd och buskar som utnyttjas mest som foder i de halvtorra delarna av Burkina Faso. Det handlar både om djurens val av arter och om den hamling som boskapsskötarna bedriver. Dessutom har han utvärderat bladens fodervärde för idisslare.

En studie av betesvanorna hos kor, får och getter visade att dessa djurslag ägnar lika mycket tid åt att beta blad under torrperioder, ca 25 procent av betestiden. Under regnigare perioder betar kor och får inte alls lika mycket från träd och buskar, medan getter fortsätter att utnyttja träd och buskar i förhållandevis hög grad.

De trädslag som djuren åt mest av, och som flest boskapsskötare pekade ut som foderträd var Acacia dudgeoni, Ficus gnaphalocarpa, Dichrostachys cinerea, Faidherbia albida, Afzelia africana, Khaya senegalensis och Pterocarpus erinaceus. Blad från de tre sistnämnda arterna hade särskilt gott fodervärde, inte minst när det gäller proteininnehållet, och det var också dessa arter som oftast hamlades. Kunskapen om foderträd var likartad hos män och kvinnor, vilket beror på att kvinnor tar stor del i boskapsskötseln i de områden där undersökningen gjordes. Resultaten tyder på att blad från trädet Afzelia africana, som hör till familjen ärtväxter, skulle kunna utnyttjas som huvudfoder till idisslare.

Salifou Ouédraogos avhandling bidrar med mycket kunskap som kan omsättas praktiskt i västafrikansk boskapsskötsel, och göra denna mer uthållig. Han menar bland annat att trädplantering bör uppmuntras för att förbättra fodertillgången under torrperioder. Afzelia africana lyfts fram som ett särskilt lämpligt trädslag både på landsbygden och i mer stadsnära områden. Pterocarpus erinaceus, som också hör till familjen ärtväxter, kan ge stora volymer foder och kan därför planteras för att minska risken för överutnyttjande av A. africana.

—————————–

Salifou Ouédraogo, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling “The potential of some sub-humid zone browse species as feed for ruminants”.

Tid: Tisdag den 2 december 2008, kl. 09.15
Plats: Sal N, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Eva Schlecht, Department of Animal Husbandry in the Tropics and Sub-tropics, University of Kassel, Kassel, Tyskland

Mer information: Salifou Ouédraogo, tel. 073-996 70 45, salifou.ouedraogo@huv.slu.se

Frågor på svenska: Inger Ledin, tel. 018-67 16 46, Inger.Ledin@huv.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001870/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera