Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2008

Jakt på varg kan göra svenskarna mer positiva

Vi bör kunna tillåta jakt på ett begränsat antal vargar varje år, där vargförekomsten tillåter det. Om framförallt lokalbefolkningen och jägarna ser vargen som ett värdefullt jaktbart vilt kommer inställningen till varg att bli positivare och dess symboliska status att minska.

slutsatsen drar forskarna Göran Ericsson och Thomas A Heberlein, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå, i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Wildlife Biology. De har under flera år följt förändringar i människors inställning till varg, både i Sverige och internationellt.

Allmänhetens inställning till varg är positiv och stabil, såväl i Sverige som i andra länder. Men attityderna är inte så djupt förankrade, så inställningen kan bli mer negativ, i synnerhet på landsbygden, i takt med att vargbeståndet fortsätter att öka.

Framförallt jägarnas stöd till varg har minskat de senaste decennierna. År 1976 tyckte tre fjärdedelar av både jägarna och allmänheten att något borde göras för vargen, och 60 procent av både grupperna sade sig aktivt stödja en återintroduktion av vargen.

I dag, när vargen återvänt, uppskattas vargen av bara 40 procent av jägargruppen, medan 61 procent av allmänheten är positiv. Inte mer än 40 procent av jägarna tycker att vargpopulationen borde öka, jämfört med 71 procent bland allmänheten.

Ett skäl till att stödet från jägarna har minskat så dramatiskt de senaste decennierna kan vara att svenskarna på 1970-talet utgick ifrån att vargförekomsten skulle öka i framförallt i nationalparkerna och i fjällvärlden. I stället är det söderut i landet, i skogar med mycket jakt på älg, som förekomsten av varg ökat särskilt kraftigt.

Om jakt på varg ibland tillåts under kontrollerade former kan lokalbefolkningen och jägarna bli mer benägna att värna om djuret och se på det som ett värdefullt vilt, är slutsatsen från internationella studier enligt forskarna.

Den positiva attityden till varg i dag kan förändras i negativ riktning. Med ökade kunskaper och mer information om varg kan inställningen till djuret förbli positiv, skriver forskarna. Program som på olika sätt syftar till att öka stadsbornas kontakter med landsbygden borde kunna leda till en ännu mera positiv inställning till stora rovdjur och naturen överhuvudtaget.

Kontaktinformation
Prof Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö, 070-676 50 12

Goran.Ericsson@vfm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera