Artikel från Formas
5 november 2008

Sverige behöver en långsiktig strategi för GMO-forskning

En ökad användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) kan bidra till snabbare förädling och högre avkastning hos svenska jordbruksgrödor, träd eller fiskar. Svensk forskning håller hög kvalitet inom flera viktiga områden som berör GMO-frågor. Men det krävs fler och större fältförsök på arter lämpliga för våra klimatförhållanden för att utvärdera möjligheter och risker för miljön. Sverige behöver en långsiktigt strategi för forskning om GMO. Detta är några av de främsta slutsatser som framkom i den kunskapsöversikt som Formas lämnade till regeringen den 31 oktober.

– Den här kunskapsöversikten ger oss en bra inblick i forskning om GMO och en bra vägledning för vad som behövs för att den här forskningen ska kunna bedrivas på ett framsynt sätt, menar Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Kunskapsöversikten belyser miljökonsekvenser kring användningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) inom tre olika områden – jordbruk, skogsbruk, och fiske. I översikten, som utförts av tre par av forskare i Umeå, Uppsala och Göteborg efterlyses mer långsiktiga och samordnade satsningar, som även involverar samhällsaspekter som folklig opinion. Forskarna önskar också se en förenklad tillståndsgivning och beslutsprocess inom Sverige och EU.

Kontaktinformation
För mer information:
Jonas Förare, 08-775 40 04, jonas.forare@formas.se
Emilie von Essen, 0733 50 31 61, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera