Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2008

Sju miljarder för sju minuter?

I sin avhandling har Maria Frisk studerat planeringsarbete för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Ett tunnelbygge som skulle spara sju minuter och som efter alla turer med miljöskandalen kostade sju miljarder. I dagarna meddelades att bygget blir ännu mera försenat och att kostnaderna stiger ytterligare.

I sin avhandling har Maria Frisk studerat planeringsarbete med det skandalomsusade tunnelbygget genom Hallandsåsen som case. Ett tunnelbygge som skulle spara sju minuter och som efter alla turer med miljöskandalen kostade sju miljarder. I dagarna meddelades att bygget blir ännu mera försenat och att kostnaderna stiger ytterligare.

– I traditionellt planeringsarbete har man sett människor som aktörer i första hand och betraktat naturen som en passiv part som ska bemästras, säger Maria Frisk. I min avhandling vill jag visa att naturen kan visa sig vara en aktiv part, om än inte medvetet.

Planeringsarbetet med tunnelbygget började vid mitten av åttiotalet och 1994 var det byggstart. Snart blir det tydligt att borren Hallborr inte fungerar i den lösa och vattenrika åsen. Tätningsmedlet Rochagil började användas och 1997 var skandalen ett faktum när det giftiga ämnet akrylamid läckt ut i grundvattnet. Från 1997 till 2004 låg projektet nere. När man sedan tog upp det igen säger man sig ha ändrat sitt planeringstänkande och tar större hänsyn till naturen och de närboende. Man säger sig även ha en större beredskap för att kunna ändra arbetssättet vid förändrade förutsättningar.

– Jag hoppas att min avhandling ska kunna vara ett bidrag till specifika kulturgeografiska planeringsdiskussioner samt till samhällsdebatten kring planering och miljöpolitik i stort, säger Maria Frisk. Om planeringsarbetet inledningsvis får ta längre tid kan man ha igen det genom en kortare genomförandefas.

Maria Frisk är en av fyra Cerutdoktorander som fick sina doktorandtjänster när Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, startades 2002.

Carina Olsson
Kommunikationsavdelningen
Karlstads universitet
054-700 2244

Kontaktinformation
För mera information kontakta Maria Frisk, doktor i kulturgeografi på tel 0706-127482.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera