Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2008

Vedens materialegenskaper kan kartläggas i skogen

Det kan bli möjligt att kartlägga veden redan i skogen och se till att dess specifika egenskaper kommer till användning i just de produkter respektive kvalitet bäst passar för. Det visar en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Daniel Eriksson utvecklar i sin doktorsavhandling materialvetenskaplig metodik för att beskriva ved och vedkvaliteter på samma sätt som länge gjorts beträffande stål, plast och andra ingenjörsmaterial.

Med hjälp av trädens och vedens strukturella egenskaper, närinfraröd spektroskopi och typfall på skötselprogram verkar det vara möjligt att utveckla säkra och kostnadseffektiva metoder för att skatta materialegenskaper.’

Resultaten visar att det är möjligt att selektera ut homogena materialkvaliteter trots att vedens egenskaper kan variera starkt. Ved kan därmed infria starkt varierande krav. Som ett led i avhandlingsarbetet utvecklades en billig och säker ljusmikroskopmetod för bestämning av vedfibrernas mikrofibrillvinkel.

I avhandlingen ges en modell för hur man kan använda strukturella egenskaper och närinfraröd spektroskopi för att karaktärisera veden redan i skogen. Veden skulle därmed kunna matchas i enlighet med dess specifika egenskaper till lämpliga produkter genom hela råvarukedjan, från skog via olika industrier till slutkonsumenterna. Det kan öka vinsten för alla parter.

Fredag den 17 oktober kl 10.00 försvarar skoglig licentiat Daniel Eriksson, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, sin doktorsavhandling med titeln Wood – an Anatomical Structure in the Tree and an Engineering Material in Industry: Prediction of material properties in managed Scots pine stands in the forest.

Lokal: sal Björken, SLU Umeå. Opponent: professor Thomas Thörnqvist, Inst för teknik och design, avd för skog och trä, Växjö universitet, Växjö.

Kontaktinformation
Daniel Eriksson, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, tel 0933-615 32.

Kontorsadress: Vindelns försöksparker. Svartbergets Fältstation. Vindeln.

daniel.eriksson@esf.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera