Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Myggors preferenser kartläggs

Mygghonor använder sig nästan uteslutande av doft- och smaksignaler för att finna och identifiera lämpliga blodvärdar. Myggor är mer eller mindre specialiserade och suger blod från kor, hästar eller människor.

Myggors doft- och smaksystem studeras av en forskargrupp vid avdelningen för kemisk ekologi, SLU i Alnarp. Med hjälp av kemiska analysmetoder samt elektrofysiologiska och molekylära tekniker identifieras dofter och smakämnen, vilka kan användas för att utveckla nya effektiva doftbeten till attrahenter i fällor eller myggrepellenter.
Det finns 300–400 doftsignaler som produceras av människan, men myggorna verkar endast känna igen ett fåtal av dessa. Forskargruppen i Alnarp har hittills hittat tolv doftsignaler som myggor reagerar på. De doftsignaler som en människa sänder ut reglerar om han/hon är attraktiv eller inte för myggan.

Det visade sig oväntat att de människor, som var attraktiva för myggan, utsöndrade betydligt mindre mängd doftsignaler än vad de ”icke attraktiva” människorna gjorde. Detta kan förklara varför vissa människor blir myggbitna medan andra slipper undan. Resultaten skulle i framtiden kunna leda till effektivare myggmedel.

Kontaktinformation
Rickard.Ignell@ltj.slu.se, 040-41 53 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera