Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2008

Fetknopp och mossa på taken

Gröna tak förbättrar städernas klimat. Dessutom halverar de vattenavrinningen och har rent estetiska värden. Under de senaste tjugo åren har vegetationstäckta tak blivit allt vanligare i Sverige. Oftast byggs de upp med färdiga vegetationsmattor av Sedum (fetknopp) och mossa. De är enkla att anlägga och kräver liten skötsel.

Gröna tak kan också anläggas på plats på ett lager odlingssubstrat som besås eller planteras. Kostnaden blir lägre och resultatet likvärdigt inom ett par år, enligt Tobias Emilsson vid SLU i Alnarp.

Gröna tak är inte helt skötselfria. Takens avvattning och vegetationens status måste kontrolleras återkommande. Om man efterstävar blommande tak måste man också tillföra långtidsverkande gödselmedel med några års mellanrum, men taken kommer att vara gröna även utan gödsel. På de ogödslade taken i försöken i Malmö blev mossan dominerande (upp till 80 procent av ytan), men suckulenterna, dvs. Sedum acre och S. album, fanns ändå kvar efter de tre försöksåren, även om förekomsten av S. acre minskade drastiskt efter två år.

Det var få spontant invandrade plantor som etablerade sig på de extensivt skötta försöksytorna. För att få en större floramångfald krävs troligen speciella insatser i form av speciella odlingssubstrat, svackor och kullar i underlaget och spridning av frön från de arter man önskar få dit.

Vegetation development on extensive vegetated green roofs: Influence of substrate composition, establishment method and species mix http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.05.005

BILDOm de vegetationstäckta taken inte gödslas tar den gröna mossan över. Blommande tak kräver underhållsgödsling. Foto: Tobias Emilsson

http://www2.slu.se/forskning/2008/notiser/notiserbilder/grönttakTE.jpg

http://www2.slu.se/forskning/2008/notiser/notiserbilder/fetknoppTE.JPG

Kontaktinformation
Tobias.Emilsson@ltj.slu.se, 040-41 51 54

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera