Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2008

Solel viktig energikälla på Zambias landsbygd

I Sverige är solcellsteknik en möjlighet bland flera för elproduktion. Men för många människor i Afrika kan solceller i en nära framtid vara enda möjligheten att få tillgång till el. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

I Zambia har runt 2 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till el, en siffra som inte ändrat sig nämnvärt de senaste trettio åren. Men solceller kan göra att en betydligt större andel av befolkning på sikt kan få tillgång till el.

– Solcellssystem kan i många fall vara ett billigare alternativ eftersom det inte är nödvändigt med elledningar till husen. Många energitjänster, till exempel tillgång till elektriskt ljus och att kunna se på tv, kan tillgodoses från ett solcellssystem, säger Mathias Gustavsson som i en avhandling i humanekologi har studerat ett solcellsprojekt i Zambia och hur tillgången på solel påverkat människor i deras vardag.

Betalar en månadsavgift
I sin forskning har Mathias Gustavsson studerat ett solcellsprojekt i Östra Provinsen i Zambia. Projektet har drivits av Energidepartementet i Zambia och finansierats genom Sida med totalt 13 miljoner kronor över 5 år. Projektet har stött bildandet av lokala elbolag som genom förmånliga lån kunnat köpa solcellssystem som sedan ställs ut hos kunder. Kunderna betalar en månadsavgift för att få tillgång till energitjänsterna från solcellssystemet. Elbolaget ser till att systemet blir servat och lagat om något går sönder.

– Upplägget med lokala elbolag är tänkt att skapa starka motiv för att sköta och underhålla tekniken som man för in, säger Mathias Gustavsson.

Uppskattade energitjänster
Studien visar att de människor som fått tillgång till solenergitjänster utnyttjar de nya förutsättningarna på olika sätt. Generellt är ljuset från solcellslamporna den mest uppskattade energitjänsten. TV och musikanläggningar är också uppskattade energitjänster.

Kunderna till elbolagen kan beskrivas som medelklass. De allra flesta familjer har åtminstone en familjemedlem med en fast inkomst, vilket långt ifrån alla har i området. Sammanfattningsvis har de hus håll som fått tillgång till solel förbättrat sin levnadsstandard.

– En kritik mot solcellsprojekt i Afrika är att de inte når de fattiga eftersom det är så pass dyr teknik. Men genom de kunder som utgörs av skolor, hälsocentraler och andra samhällsinstitutioner som elektrifieras med solcellssystem kan man nå bredare grupper. Hushållen bidrar till att de lokala elbolagen kan bedriva sin verksamhet och därigenom möjliggöra elektrifieringen av dessa samhällstjänster, säger Mathias Gustavsson.

Avhandlingens titel: Solar Energy for a Brighter Life – A Case Study of Rural Electrification through Solar Photovoltaic Technology in the Eastern Province, Zambia.

Disputation: Fredag den 13 juni 2008, kl. 10.00, Hörsal 220, Annedalseminariet, Ö. Husargatan 36, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Mathias Gustavsson, 073-9875608
mathias.gustavsson@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera