Tema

Tjejlagen får inte sämre träningstider

En nyligen publicerad forskningsrapport studerar hur jämställt träningstider inom föreningsidrotten fördelas. Tvärtemot vad man kunde tro visar rapporten att det inte finns någon generell ojämställdhet mellan tjejer och killar när det gäller attraktiva träningstider.

– Det är naturligtvis positivt att undersökningen visar en jämställd fördelning av träningstider inom de idrottsföreningarna som studerats. Det kan betyda att kommunernas och idrottens insatser för jämställdhet har gett resultat. Nu kommer vi gå vidare och även undersöka sju individuella idrotter för att få ännu bredare kunskap om hur det faktiskt ser ut, säger Karin Redelius, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och ansvarig för jämställdhetsfrågorna.

Forskargrupp på Karlstads universitet
Datainsamlingen genomfördes genom att 417 slumpvis utvalda föreningar inom idrotterna bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och volleyboll fick svar på frågor. Målgruppen för undersökningen var de idrotter som hade flest antal utövare och tillhörde kategorin lagidrotter. En ytterligare avgränsning var att respektive förening skulle bedriva verksamhet för såväl pojkar som flickor. Den slutgiltiga analysen, bearbetningen och avrapporteringen utfördes av forskargruppen Idrottsvetenskap på Karlstads universitet. Undersökningen finansierades av Riksidrottsförbundet.

Ålder och nivå styr
Den genomförda rapporten visar att ålder och idrottsnivå har betydelse för vilka träningstider olika lag får i de föreningar som ingick i studien, men att kön alltså inte verkar ha det.

Författarna är Christian Augustsson, lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet,
Göran Patriksson, professor i pedagogik och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, Owe Stråhlman, lektor i idrottsvetenskap, Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet och
Stefan Wagnsson, doktorand i pedagogik/idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mera information: Christian Augustsson, Karlstads universitet, tel 054 1885 eller Christian.Augustsson@kau.se

Tjejlagen får inte sämre träningstider

 lästid ~ 1 min