Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2008

Muskler och nerver i molekylärt samspråk

Skelettmuskler behövs för att kunna utföra alla viljestyrda rörelser, för kroppshållningen och inte minst för att kunna andas och prata. Anna Svensson vid Högskolan i Kalmar har arbetat med att identifiera gener samt proteiner inblandade i nervutväxt och i återbildning av nervmuskelkontakter i muskel som saknar nervkontakt. Detta arbete kan kanske tillsammans med andra studier i framtiden bidra till en ökad förståelse av sjukdomar som amyotrofisk lateralskleros (ALS) och andra tillstånd med störningar i nerv-muskelfunktion.

Skelettmuskler består av en mängd muskelfibrer, som svarar på nervsignaler genom att kontrahera. Signalerna går från hjärna och ryggmärg, det  centrala nervsystemet, via nerver till musklerna och vi får en rörelse i muskeln.

Vid nervskada eller vid vissa sjukdomar kan nerverna ute i kroppen förstöras, vilket innebär att musklerna förlorar nervkontakten. Man säger att muskeln är denerverad och eftersom signalerna inte når fram till muskeln så förloras förmågan till kontraktion. Närliggande nerver börjar då sända ut utskott som växer mot de denerverade muskelfibrerna. Nya kontakter skapas mellan nervutskotten och de denerverade muskelfibrerna, vilket resulterar i en ny funktionell så kallad neuromuskulär förbindelse.

– Nervutskotten kontaktar företrädelsevis denerverade muskelfibrer på det ställe där den tidigare neuromuskulära förbindelsen fanns, säger Anna Svensson. Anledningen till detta kan vara att denerverade muskelfibrer frisätter någon faktor som attraherar nerver, företrädelsevis från det ställe där den tidigare kontakten fanns.

Det finns många faktorer som kan styra nervernas utväxt. Molekyler kan attrahera eller stöta bort växande nerver och faktorerna kan antingen frisättas eller finnas på ytan av muskelfibrer.

Flera gener har identifierats som verkar regleras annorlunda i denerverad muskel. En större så kallad microarraystudie, där tusentals gener studerades samtidigt, resulterade i identifiering av 32 gener som tidigare varit okända i dessa sammanhang. Tre proteiner som studerades i skelettmuskel, Sfrp 1, Galectin-1 och Midkine, kan ha en positiv effekt på nervutväxt i muskel.

Anna Svensson disputerar den 5 juni kl 09.00, sal N2007, Västergård, Kalmar med avhandlingen ”Denervated skeletal muscle – Alterations in gene and protein expression” Opponent är doktor David Tonge, Kings´s College London, England.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anna Svensson
Tel: 0480- 44 62 61
Mobil: 070-48 50 614
E-post: anna.svensson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera