Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2008

Mer kvicksilver i svensk insjöfisk

Trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i insjöfisk fortsatt att öka de senaste tio åren. Halterna är nu generellt tre till fem gånger högre än den naturliga bakgrundsnivån. Det visar en SLU-analys av mer än svenska 2 000 sjöar från 1960-talet och framåt.

SLU-forskarna Kjell Johansson och Staffan Åkerblom visar att kvicksilverhalten i fisk har ökat med i genomsnitt några procent per år under de senaste tio åren. Grundorsaken till ökningen är att luftnedfallet fortfarande har en sådan storlek att kvicksilverhalterna i marken fortsätter att byggas på. Därmed ökar också utläckaget av kvicksilver från marken till våra vattensystem vilket ger ökande halter i fisk. Det kvicksilver som faller ned över Sverige kommer främst från utsläpp i samband med förbränningsprocesser i andra europeiska länder.

– För att ekosystemen ska få en återhämtning där kvicksilverhalterna sjunker krävs att luftnedfallet minskar med 80 procent jämfört med dagens nivå, säger Kjell Johansson, professor vid SLU.

Även om det är luftnedfallet av kvicksilver som är huvudorsaken till ökningen av kvicksilverhalterna i fisk, kan den pågående klimatförändringen vara en bidragande orsak.

Enligt SLU-forskarna påverkar ett förändrat klimat bland annat de processer som styr vilka mängder av kvicksilver som frigörs till vattensystemen totalt och vilken mängd som är direkt tillgängligt för upptag i organismer.

Möjligen kan skogsbruket också ha bidragit till en viss ökning i läckaget av kvicksilver från mark, genom att grundvattennivåerna stigit i områden som inte dikesrensats på länge.

– Vi kommer att gå vidare med en fördjupad analys av datamaterialet för att om möjligt reda ut orsakssambanden kring den pågående ökningen av kvicksilver i fisk, berättar Kjell Johansson.

Källa:  Staffan Åkerblom och Kjell Johansson (2008). Kvicksilver i svensk insjöfisk – Variationer i tid och rum. Rapport från institutionen för vatten och miljö nr 8 2008, SLU. ISSN 1403-977X.

Läs rapporten: http://publikationer.slu.se/Filer/Hg_Fisk.pdf

SLU-forskarnas utvärdering bygger på data om kvicksilver i fisk som samlats från den nationella datavärden IVL, myndigheters databaser och andra tillgängliga datakällor (regionala och lokala). Sammanställningen av data och forskarnas utvärdering har finansierats med medel inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys www.slu.se/foma, program Organiska risksubstanser och metaller www.slu.se/foma/orgriskmetaller.

Pressbild

Kjell Johansson (Foto: Ann-Katrin Hallin)

Kontaktinformation
Kjell Johansson, institutionen för vatten och miljö, SLU. Tel 0705-67 31 05. kjell.johansson@ma.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera