Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2008

Brist på förädlat granfrö kan förebyggas

Skogsbruket står inför en brist på förädlat granfrö, som kan bestå ända fram till slutet på 2020-talet. Men nu presenterar Skogforsk nya metoder som kan öka tillgången på frö.

Skogsbruket står inför en brist på förädlat granfrö, som kan bestå ända fram till slutet på 2020-talet. Men nu presenterar Skogforsk nya metoder som kan öka tillgången på frö.

– I dag är det bara i Svealand som fröplantagerna klarar att täcka skogsplantskolornas behov av plantagefrö för plantproduktion. I Norrland och Götaland räcker plantagernas frö bara till drygt hälften av fröbehovet, säger Curt Almqvist, Skogforsk.

Men Curt Almqvist har några förslag på hur bristen kan minskas.

– Man kan till exempel förbättra blomningen genom att behandla plantageträden med gibberellin, som är ett av trädens naturliga blomningshormon. Effekten varierar, men man kan öka fröproduktionen med 50 procent eller mer, säger han.

Curt Almqvist tror också på biologisk bekämpning av kott- och fröinsekter i granfröplantagerna.

– Insekterna förstör i genomsnitt 40 procent av plantagefröet. Erfarenheter från försök vi gjort är att behandling med biologiska preparat kan minska insektsskadorna med omkring 60 procent, säger han.

Ytterligare ett sätt att minska fröbristen är att göra sticklingar av plantor från det bästa fröet.

– Sticklingstekniken innebär att man kan göra många plantor av varje frö och därigenom beskoga en betydligt större areal med ett begränsat fröparti, säger Curt Almqvist.

Fakta om skogsträdsförädling
* Förädlat gran- och tallfrö används för att producera plantor med egenskaper som skogsbruket och samhället efterfrågar.
* Skogsträdsförädlingens mål är hög virkesproduktion, god virkeskvalitet, motståndskraft mot sjukdomar, god anpassning till klimatförändringar och bevarande av genetisk variation.
* Skogforsk leder sedan 1930-talet det svenska skogsträdsförädlingsprogrammet.

Kontaktinformation
Kontakt
Curt Almqvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 57, 070-601 90 39
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera