Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2008

Mördaralgens “fingeravtryck” blir dess fall

Växtplankton är mikroskopiska växter som utgör basen på näringskedjan i hav och sjö. En del växtplankton kan producera gifter som är skadliga för andra marina organismer, som till exempel fisk. Holly A. Bowers har studerat växtplanktons arvsmassa för att kunna identifiera och uppskatta mängden av ett antal skadliga växtplanktonarter. Hennes arbete är en viktig pusselbit för att förstå när och hur skadliga växtplanktonarter som till exempel ”Mördaralgen” får ett övertag och risk för fiskdöd uppstår.

Precis som vanliga växter på land, är växtplankton inte bara en viktig födotillgång för andra organismer utan de är ansvariga för den största delen av den globala primärproduktionen.

Ibland kan gifterna i växtplankton i havet vara så pass kraftfulla att de ger människor bestående skador och kan till och med orsaka dödsfall. Då de utgör en fara, är myndigheter, förvaltare och forskare intresserade av snabba metoder som kan hitta de skadliga växtplanktonarterna.

Eftersom växtplankton är små, 1-100 hundradels mm och ser likadana ut är det svårt att skilja arterna åt när man tittar på dem i mikroskop. Ett sätt att komma runt detta är att istället analysera deras arvsmassa (DNA).

– DNA är artspecifikt och påminner om ett fingeravtryck vilket gör det möjligt att skilja olika arter åt, säger Holly A. Bowers. Ett sätt att analysera DNA är genom så kallad realtids-PCR, där man färgar in den enskilda artens DNA med ett självlysande preparat. Ljuset kan sedan mätas och ju mer ljus som uppmätts desto mer av den enskilda arten finns det i proverna.

Holly A. Bowers avhandling beskriver hur realtids- PCR har anpassats för att, på ett snabbt och säkert sätt, kunna identifiera och uppskatta mängden av ett antal skadliga växtplanktonarter.

DNA testerna som Holly A. Bowers har utvecklat i sin avhandling används nu på flera håll runt om i världen, speciellt i Chesapeakebukten, Maryland, USA. Resultaten ifrån DNA testerna har hjälpt forskare, myndigheter och förvaltare att förstå utbredningen av skadliga växtplanktonarter.

Den del av avhandlingsarbetet som utförts i USA har i huvudsak inriktats på identifiering av skadliga arter men i Kalmar har DNA testerna använts för att studera födobeteende hos ”Mördaralgen” som dödar fisk i kustnära vatten över hela världen, även här i Östersjön!

Holly A. Bowers disputerar den 21 maj, 09.15, Landgången 4, Kalmar med avhandlingen ”Development and application of real-time PCR assays for the study of Harmful Algal Bloom (HAB) species”. Opponent är professor Lisa Campbell, Texas A&M University, USA.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Edna Granéli
Tel: 0480- 44 73 07
Mobil: 070-6749415
E-post: edna.graneli@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera