Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2008

Nytt snabbtest kan ge mer ost och friskare kor

Vissa mjölkkor har juverinflammation utan att det upptäcks och deras mjölk ger sämre ostutbyte. Nu finns ett automatiserat snabbtest som visar om mjölken innehåller ett protein som bildas vid juverinflammation. Testet ger också ett indirekt mått på mjölkens kvalitet. Detta redovisar Maria Åkerstedt i en avhandling från SLU.

En svensk ko producerar i dag ofta 50 liter mjölk om dagen; mjölk som används för att tillverka en rad mejeriprodukter såsom fil, yoghurt, ost och smör. För att produkterna ska smaka gott och hålla hög kvalitet krävs att mjölken kommer från friska och välmående kor. Den sjukdom som har störst betydelse i kobesättningarna, både när det gäller djurhälsa och ekonomi, är juverinflammation (mastit). Bland annat försämras mjölkens sammansättning och kvalitet.

Ibland kan det dock vara svårt att upptäcka att kon drabbats av mastit (subklinisk mastit) och lantbrukaren fortsätter att leverera mjölken från den sjuka kon. För att undersöka om en ko har mastit eller för att få ett mått på juverhälsan i en besättning analyseras därför antalet vita blodkroppar, ”celltalet”, i mjölken. Celltalet i mjölken ökar när kon får mastit men det ger inte ett definitivt svar på om kon är sjuk eftersom celltalet också påverkas av andra faktorer. Utöver förebyggande arbete för en bättre juverhälsa efterfrågas i dag enkla och snabba metoder (minuter) som lantbrukare och mejerier kan använda för att avgöra om en ko är sjuk och därmed har en försämrad mjölkkvalitet.

Maria Åkerstedt och hennes kollegor har nu utvecklat en snabb och enkel biosensormetod som visar om mjölken innehåller ett s.k. akutfasprotein som bildas i ett tidigt skede av en juverinflammation. I dag utnyttjas mänskliga akutfasproteiner inom humanvården för att avgöra om en patient har en virus- eller en bakterieinfektion, men det har tidigare inte funnits några snabba och pålitliga metoder för att mäta akutfasproteiner hos något djurslag. Den metod som nu tagits fram är helt automatiserad, enkel att använda och snabb – varje prov tar bara ca 8 minuter att analysera.

I avhandlingen visas det för första gången att kons akutfasproteiner också kan vara möjliga biomarkörer för mjölkens kvalitet. Bland annat visade det sig att mjölk som innehåller akutfasproteiner innehåller mindre kasein, det protein som är speciellt viktigt vid ost- och yoghurttillverkning. Ju mer av de ekonomiskt värdefulla kaseinerna mjölken innehåller desto mer ost får man ut per kilo mjölk. I dag används mjölkens totala innehåll av protein som en viktig betalningsgrundande parameter, eftersom det inte finns någon enkel teknik för att mäta kaseinerna specifikt. Kons akutfasproteiner kan därmed få stor betydelse i mejeriernas framtida kvalitetsprogram och i mjölkbetalningssystemet.

Om det vore möjligt att mäta akutfasproteiner i automatiska mjölkningssystem (med ”mjölkningsrobotar”) skulle gårdar med sådan utrustning få betydligt bättre möjligheter att upptäcka subkliniska mastiter än idag, eftersom man inte inspekterar mjölken manuellt innan kon mjölkas i detta system.

Bioteknolog Maria Åkerstedt, institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling Bovine acute phase proteins in milk – haptoglobin and serum amyloid A as potential biomarkers for milk quality.

Tid: Fredag den 16 maj 2008 kl. 09.15
Plats: Sal FU:26, Husdjursvetenskapligt centrum (HVC), SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: PhD Alan L Kelly, Department of Food and Nutritional Sciences, University College Cork, Cork, Irland

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001735/

Kontaktinformation
Mer information: Maria Åkerstedt, 018-67 20 40, Maria.Akerstedt@lmv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera