Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2008

Svenskar värdesätter glada grisar

En del konsumenter vill betala mer för köttet om de vet att grisen har haft det bra, andra för att de anser att djurvälfärd innebär säkrare livsmedel. Mobila slakterier var en av de djurskyddsåtgärder som kunderna uppskattade, enligt Carolina Liljenstolpe vid SLU.

Carolina Liljenstolpe studerade i sitt doktorsarbete betalningsviljan för vissa djurskyddsbefrämjande åtgärder i svensk grisproduktion. Konsumenten har en särskilt hög betalningsvilja för mobila slakterier och att grisar ska få gå i mindre avgränsade utrymmen, så kallad sektionering.

Resultaten tyder också på att konsumenters preferenser är mycket varierande: en djurskyddsåtgärd, såsom att utesluta kastrering av smågrisar, kan av en individ uppfattas som positiv och man har en positiv betalningsvilja för åtgärden, medan en annan individ uppfattar samma åtgärd som negativ och är villiga att betala för att regleringen inte skall införas.

Preferenser för djurvälfärd tycks också vara indelad i olika grupper beroende på hur man ser på djurvälfärd. En del konsumenter vill betala för djurvälfärd för att man känner empati för djuren medan en annan grupp av konsumenter anser att en hög djurvälfärd bidrar till högre livsmedelssäkerhet. Vidare framgår att de konsumenter som prioriterar livsmedelssäkerhet tycker att ekologiska produkter bidrar till säkrare och renare mat, medan de konsumenter som prioriterar djurvälfärd inte anser att ekologiska produkter har producerats med bättre ”djurvänlighet”.

Avslutningsvis modelleras den svenska djurskyddslagstiftningen i en ekonomisk jämviktsmodell. Det visar sig att lagstiftningen har bidragit till en lägre inhemsk produktion av griskött och ökade priser på svenskproducerat kött. Men eftersom djurskyddsåtgärder i många fall ingår i kvalitetscertifieringar, i vissa fall initierade av slakterier eller frivilliga intresseorganisationer, finns det inget entydigt svar på hur svensk produktion skulle ha påverkats om man inte hade infört det striktare djurskyddet.

Kontaktinformation
Agronomekonom Carolina Liljenstolpe, institutionen för ekonomi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Consumer valuation studies and structural modelling of the pig industry – A focus on animal welfare”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Plats:Sal O, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala
Tid: Torsdag den 29 maj 2008 kl. 13.00.
Opponent: Associate Professor Alison Burrell, Agricultural Economics and Rural Policy Group, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands

————————
Mer information:
Carolina Liljenstolpe, 018-67 17 06, Carolina.Liljenstolpe@ekon.slu.se

Institutionen för ekonomi, http://www.ekon.slu.se

————————
Detta och övriga pressmeddelanden från SLU http://www.slu.se/?id=102

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera