Artikel från Skogforsk
23 april 2008

Skogsbruket måste tillämpa ny teknik snabbare

Ny teknik och nya arbetsmetoder måste få ett snabbare genomslag i skogsbruket. För att påskynda processen behöver både skogsföretag och forskningsorganisationer se över sina arbetssätt.

– I dag är det inte ovanligt att det tar många år från att ett forskningsresultat presenteras till att det börjar användas i praktiken, säger Åke Thorsén, Skogforsk.

Skogforsk har försökt ta reda på vilka möjligheter det finns att korta tiden mellan idé och praktisk tillämpning. Bland annat behöver forskarsidan utveckla sina arbetssätt.
– Vi måste bli bättre på att sälja in nya idéer, involvera skogsbruket i nya projekt och anpassa marknadsföring och överföring av färdiga forskningsresultat till det enskilda företagets behov och förutsättningar, säger Åke Thorsén.

Men även skogsföretagen har en del att se över.
– Det måste finnas personal och en tydlig organisation för att ta hand om forskningsresultaten. Dessutom behövs en ledning som kan sålla bland allt nytt som kommer fram och se till att det som prioriteras också genomförs, säger Åke Thorsén.

Kontaktinformation
Kontakt
Åke Thorsén, Skogforsk. Tel: 018-18 85 97, 070-318 85 97
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera