Tema

Hormon bildas snabbt när växter skuggas

När växter utsätts för skugga sätter flera växtfysiologiska processer igång på grund av den förändrade ljuskvaliteten.

Plantor som står tätt, t.ex. i krukväxtodlingar, plantskolor eller i ogallrad skog, känner av att de skuggas. De utsätts nämligen för en ökad andel infrarött i förhållande till rött ljus. Det röda ljuset absorberas av de översta bladen och infraröda strålar reflekteras från närstående plantor. När växter utsätts för skugga sätter flera växtfysiologiska processer igång på grund av den förändrade ljuskvaliteten. Stjälken sträcker sig mer på bekostnad av utveckling av blad och lagringsorgan, förgreningar uteblir och blomningen påskyndas.

Skuggningen medför att växten snabbt ökar produktionen av auxin, ett växthormon som ökar tillväxten i stammen och trycker ner bildningen av sidoskott. Forskare vid SLU i Umeå har nu i samarbete med forskargrupper i USA, Frankrike och Argentina identifierat en gen som ansvarar för omvandlingen av aminosyran tryptofan till auxin. Man har vetat sedan länge att denna syntesväg för auxin finns i bakterier, men nu har man för första gången lyckats visa att den även finns i högre växter. Resultatet kan komma att få betydelse vid produktion av växter, både i skogs-, jord- och trädgårdsbruk.

Kontaktinformation
Karin.Ljung@genfys.slu.se, 090-786 83 55
Rapid synthesis of auxin via a new tryptophan-dependent pathway is required for shade avoidance in plants, Cell 2008:33
http://www.cell.com/content/article/fulltext?uid=PIIS0092867408002146
Umeå Plant Science Centre http://www.upsc.se/

Hormon bildas snabbt när växter skuggas

 lästid ~ 1 min