Tema

Dubbel avmaskning ger bättre tillväxt

Det är de icke immuna förstagångsbetande nötkreaturen som är känsligast för parasitangrepp.

Infektion med löpmagsmask, tarmmask och lungmask sätter ner tillväxten hos nötkreatur på bete. Djuren bör avmaskas två gånger för att man ska få fullgod effekt. Maskinfektioner hos betesdjur är vanliga hos svenska nötbesättningar, men har sällan dödlig utgång. Tillväxthämning tidigt i djurens liv hänger dock ofta med under resten av deras levnad, vilket påverkar djurhälsan och lönsamheten i djurhållningen negativt.

Det är de icke immuna förstagångsbetande ungdjuren som är känsligast för parasitangrepp. De bör enligt en ny studie vid SLU i Uppsala därför behandlas med avmaskningsmedel både när de släpps på bete och åtta veckor senare. Viktskillnaden mellan dubbelavmaskade och icke avmaskade djur blev i medeltal 20 kg vid installningen på hösten.

Den verksamma substansen doramektin finns i flera avmaskningsmedel. Substansen finns både som injektionslösning och som ”pour-on”-formulering, som hälls på pälsen från manken, längs ryggen på djuren. I försöket användes det senare sättet.

/Bild/ Nötkreatur som släpps på bete bör maskas av två gånger. Foto: Johan Höglund

Kontaktinformation
Johan.Hoglund@bvf.slu.se, 018-67 41 56
Artikel i Svensk veterinärtidning 4/2008, http://www.svf.se

Dubbel avmaskning ger bättre tillväxt

 lästid ~ 1 min