Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2008

Luftvägsproblem sänker hästens prestation

Inflammation i luftvägarna behöver inte alltid ge hosta hos hästar – däremot sänker det prestationen hos hårt arbetande tävlingshästar. Det visar ny forskning vid SLU.

Miljön i ett häststall är allt annat än dammfri. Såväl foder och strö som hästarnas eget stöv fyller stalluften med partiklar som retar både hästars och människors luftrör. Hos häst är inflammatoriska luftvägssjukdomar en av de vanligaste orsakerna till nedsatt prestation och långvariga hostproblem.

Men även till synes friska hästar som aldrig hostar kan ha inflammatoriska reaktioner i luftvägarna, särskilt under vinterperioden då hästarna är installade. Det visar ny forskning vid SLU som nu presenteras av veterinär Miia Riihimäki i en doktorsavhandling.

Hästar med astmaliknande symptom, s k Recurrent Airway Obstruction (RAO) och hästar med lindrigare grad av inflammation i luftvägarna, Inflammatory Airway Disease (IAD) har varit målgrupp för intensiv forskning de senaste decennierna. Kunskapen om hur och varför inflammation utvecklas kan förhoppningsvis användas för att utveckla nya behandlingsstrategier och förebyggande åtgärder.

– Det är främst hos hästar som arbetar extremt hårt som luftvägsproblem märks tydligast. Tävlingshästar inom trav, galopp och fälttävlan arbetar i ett tempo som ligger nära det maximala och då blir en nedsatt prestation uppenbar om de har någon inflammation i luftvägarna, säger Miia Riihimäki.

DÅLIG MILJÖ

Att en häst hostar några gånger när arbetspasset inleds behöver inte tyda på sjukdom men det kan ju vara ett tecken på att stallmiljön inte är optimal. I regel hinner hästar som sällan presterar maximalt, utveckla antingen RAO eller IAD, innan sjukdomen upptäcks. En vanlig förkylning kan vara inkörsporten.

– Hästar som drabbas av RAO har till viss del genetisk predisponering, det vill säga det är ärftligt, men man kan som hästägare försöka förebygga och erbjuda en så bra miljö som möjligt. Ett hö eller ensilage av hög hygienisk kvalitet är viktigt, samt att ströa hästboxen med torv, spån eller strimlat papper i stället för halm. Hästar med luftvägsproblem bör dessutom vistas utomhus så mycket som möjligt. Det är extra viktigt att de hålls ute när stallet sopas eller boxen mockas. Här krävs att stallet har genomtänkta rutiner för att minimera exponering av damm.

I sin forskning har Miia Riihimäki bland annat gjort provokationsstudier där hästar har fått vistas i dåligt ventilerad stallmiljö och fodrats med dammigt hö. Redan efter två dagar visade hästarna symptom på sjukdom. Samma hästar undersöktes sedan när de hade vistats en tid på bete och var helt fria från luftvägssymptom.

VÄRDEFULL BIOPSI

En viktig målsättning för Miia Riihimäkis avhandling var att undersöka vilken roll luftvägsslemhinnan spelar i den inflammatoriska processen som orsakas av dålig stallmiljö. Det vanligaste sättet att diagnostisera en ”hosthäst” är att göra ett lungsköljprov men de nya studierna visar att en biopsi(vävnadsprov) från slemhinnan i hästens luftstrupe ger ytterligare information. Miia Riihimäki noterade även att hästarna reagerade mindre negativt när det togs en biopsi i halsen än när det gjordes lungsköljprov.

– Dessutom ger denna provtagningsteknik en unik möjlighet att upprepade gånger samla vävnadsmaterial från patienter. Det ger värdefullt material vid forskning på inflammation i hästens luftvägar.

HUR PÅVERKAS MÄNNISKOR?

Förutom att studera hur hästarna mår i stallmiljön har Miia Riihimäki även valt att koppla in hur människor reagerar på den miljön. Parallellt med sin avhandling har hon därför samarbetat med forskare från Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet samt institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Forskarna har gjort studier på hur människor som arbetar i stallmiljö reagerar på exponering av damm. Vid en ridskola i Skåne och vid ett travstall i Uppland, har såväl ridlärare, stallpersonal som ridskoleelever samt hästarna undersökts parallellt med stallmiljöundersökningar. Studierna pågår fortfarande och kommer att redovisas längre fram.

– Även forskningen på hästars luftvägsproblem kommer att fortsätta på bred front, berättar Miia Riihimäki. Vi har nu nya strategier för att undersöka hästar med RAO eller IAD och de kommer bland annat att tillämpas på den specialistmottagning av hosthästar som nu etableras i samarbete med Universitetsdjursjukhuset här vid SLU.

Kontaktinformation
För mer information: Miia Riihimäki
tel: 018-67 18 81 miia.riihimaki@kv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera