Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2008

Seger för ladusvalorna

De flesta kommer säkert ihåg debatten om ladusvalor och risken för att de skulle föra in salmonellasmitta i ladugårdar. Zoonosforskare vid Högskolan i Kalmar och Uppsala universitet har studerat ladusvalor och kan konstatera att något stöd för att ladusvalorna skulle vara salmonellaspridare inte finns. Detta resultat presenterar de i senaste numret av tidskriften Vector-borne and Zoonotic Diseases.

I det särskilda EU-direktivet under beteckningen CONSLEG:1992L0046-01/05/2004. fastläggs att ”Inga djur får vistas i utrymmen där mjölk eller mjölkbaserade livsmedel tillverkas och förvaras. Gnagare, insekter och alla andra skadedjur måste systematiskt utrotas i lokalerna eller på utrustningen”.

Regelverket tillkom efter farhågor att till exempel ladusvalor kunde vara bärare av salmonella som via mjölk och mjölkprodukter skulle kunna överföras till människor. Många svenska bönder satte sig emot direktivet och menade att ladusvalorna hade en oklanderlig historia i lantbruket som insektskonsumenter och dessutom utgjorde en värdefull del av lantbrukets kulturarv. Utsatte dessa lantbrukare därigenom svenska mjölk- och ostälskare för ökad risk för salmonellasmitta?

Något stöd för det får man inte i den aktuella undersökningen. Forskarna undersökte 503 ladusvalor. Ingen av svalorna var infekterad, inte ens svalor som häckade i gårdar med pågående salmonellautbrott.

-Det är lätt att fokusera på pseudofaktorer som exempelvis svalor när problemet med salmonella i lantbruket i mångt och mycket är ett problem med hur vi föder upp våra husdjur, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet och Högskolan i Kalmar. Det är inte ofta man blir glad över negativa resultat, men i det här fallet var det en seger för ladusvalan.
Bara det får genomslag så att vi även i framtiden får se svalor jaga i ladugårdar och över ängar.

Haemig, P. D., Hernandez, J., Waldenström, J., Bonnedahl, J. & Olsen, B. 2008. Barn Swallows (Hirundo rustica) test negative for Salmonella. – Vector-borne and Zoonotic Diseases 8 (1): 1 – 3. DOI:10.1089/vbz.2007.0233.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Björn Olsen
tel: 0480-446225
mobil: 070-2384944
e-post: bjorn.olsen@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera