Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2008

Försämrad kognition tidigt tecken på demens

Med stigande ålder försämras ofta våra kognitiva förmågor. Hastigheten i förändringen kan vara ett tidigt tecken både på demens och förestående död.Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

– För många individer som drabbas av demens börjar sjukdomsförloppet många år före vi kan ställa en diagnos, säger Valgeir Thorvaldsson, forskare vid Göteborgs universitet som nu lägger fram en avhandling om kognitiva förändringar hos äldre.

I sin avhandling presenterar Valgeir Thorvaldsson analyser som baseras på en stor populationsstudie i Göteborg, den så kallade H70-studien, som pågått sedan början av 70-talet. Ett huvudsyfte med H70-studien har varit att bidra med kunskap om vad som är ett normalt respektive sjukligt åldrande.

I avhandlingen utnyttjas de unika möjligheterna i H70 studien att analysera information från upprepade mätningar av kognitiva förmågor, med hänsyn till medicinska och sociala förhållanden, från ett urval av 70-åringar som medverkat i studien i upptill 30 år.

Thorvaldsson har bland annat analyserat de förändringar som sker hos en individ innan det finns underlag för klinisk diagnos av demens. Resultaten visar att en diagnos av demens ofta föregås av större kognitiva avvikelser och att dessa kan identifieras mer än 10 år innan den slutliga demensdiagnosen. Avhandlingen visar också på ett starkt samband mellan förändringar i kognition och dödlighet även hos individer som inte drabbas av demens.

– Det är viktigt att våra undersökningsmetoder och de sätt på vilket vi analyserar data fokuserar på variation inom individer oavsett på vilken nivå som individerna presterar för att vi skall kunna komma åt de underliggande faktorer som ger kognitiva försämringar eller bidrar till att upprätthålla en god kognitiv funktion i hög ålder, säger Valgeir Thorvaldsson.

Avhandlingens titel: Change and Variability in Cognitive Performance in Old Age: Effects of Retest, Terminal Decline, and Pre-Clinical Dementia.

Tid och plats för disputation: Fredagen den 28. mars 2008, kl. 10.00, Sal F1, Psykologiska institutionen,
Haraldsgatan 1, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Valgeir Thorvaldsson, 031-786 1646
Valgeir.Thorvaldsson@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera