Artikel från Skogforsk
18 mars 2008

Sommarbete kan ge svåra skador i ungskogarna

Älgens tallbete kan vara minst lika allvarligt på sommaren som på vintern. Det visar en undersökning av Skogforsk. Inventeringar som gjorts indikerar att tio procent av huvudstammarna kan bli toppskottsbetade en sommar.

– Försommarbete på tall är ett relativt okänt fenomen, som kan skapa stora problem i ungskogarna. Betesskadorna drabbar ofta toppskottet och ger krokiga och buskiga träd av dålig kvalitet, säger Roger Bergström, Skogforsk.

Sommarbetet sker i huvudsak från slutet av maj till slutet av juni. Det är mestadels tallar mellan 0,5 och 2 meter som betas, men betning på lägre och högre träd förekommer också.

– Ett sätt att bli av med de betade träden är att röja bort dem. Men eftersom skadorna ofta uppträder fläckvis finns det risk att skogen då blir luckig, säger Roger Bergström.  
För närvarande pågår inga studier av sommarbete på tall. Något som Roger Bergström tror skulle behövas.

– Eftersom sommarbete ger svåra tallskador finns det all anledning att hålla ett öga på utvecklingen. Vi vet till exempel inte hur omfattande den här typen av skador är på nationell nivå eller om nivån på sommarbete inom ett område är kopplad till tätheter av älg eller andra hjortdjur, eller till fodersituationen, säger han.

Läs mer i Resultat nr 1, 2008 som kan beställas på www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt
Roger Bergström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 59, 070-518 85 06
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera