Tema

Dina vårtecken kan bli vetenskap!

Den 12 mars öppnas en ny hemsida, www.vårtecken.nu, där allmänheten kan rapportera sina vårtecken och på så sätt hjälpa forskarna att visa hur naturen påverkas av ett förändrat klimat.

På hemsidan kan vem som helst rapportera när olika örter, buskar och träd börjar blomma, sätta blad och frukt etc. I takt med att rapporter kommer in kan man också direkt följa vårens ankomst över hela landet på hemsidan. Det är det nybildade Svenska fenologinätverket som står bakom hemsidan. Målsättningen är att bygga upp ett landsomfattande register med fenologiska observationer för många olika arter.

– Om tillräckligt många rapporterar från olika delar av landet, kommer det att vara ett ovärderligt bidrag till att förstå effekterna av klimatförändringen. Därför har vi sett till att göra hemsidan så enkel som möjligt att använda, säger Kjell Bolmgren, forskare vid University of California i Berkeley.

Det förändrade klimatet har redan satt tydliga avtryck i årstidsmönstren. Pollenallergikerna får besvär av pollen allt tidigare på året. Växtsäsongen blir längre och många arter blommar tidigare, ibland t o m flera gånger på ett år. Skadeinsekter hinner med fler generationers förökning än tidigare. Olika arter svarar dock olika på klimatförändringen och det saknas kunskap för att förstå hur detta kommer att påverka deras livskraft och ekosystemens funktion.

– Tack vare att vi i Sverige har tillgång till data från gamla fenologiska observationer och en god kännedom om hur vår flora förändras, kommer de nya observationer vi förväntar oss att få på hemsidan att ge oss möjlighet att inom en relativt kort tid förstå vilken effekt klimatförändringen har, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning på SLU.

Kontaktinformation
Svenska Fenologinätverket:
Ola Langvall, SLU, tel 070-600 52 26, Ola.Langvall@esf.slu.se
Åslög Dahl, Botaniska Analysgruppen, tel 070-755 69 62, aslog.dahl@dpes.gu.se
Kjell Bolmgren, Berkeley-universitetet, tel + 1-510 367 7396, bolmgren@berkeley.edu

Dina vårtecken kan bli vetenskap!

 lästid ~ 1 min