Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2008

Utländska granar lämpliga i framtida klimat

Redan i dag är de bra komplement till vår vanliga gran. Och bättre lär de bli om klimatet blir mildare och fuktigare. Kanske kan de då till och med ersätta granen på vissa håll i södra Sverige. Skogforsk har studerat sitka- och Douglasgranen.

– Det här är två intressanta trädslag. Kanske än mer inför framtiden, eftersom de trivs i ett klimat med hög nederbörd och milda vintrar. De har också virkesegenskaper som liknar våra inhemska barrträds och passar väl in i våra skötselrutiner, säger Bo Karlsson, Skogforsk.

I dag finns det inga bra svenska produktionsjämförelser med den vanliga granen. Men våra grannländer har goda erfarenheter av både sitka- och Douglasgran.
– Sitkan växer i genomsnitt 20 till 30 procent bättre i nordiska försök. Även Douglasgranen verkar ha en högre och mer uthållig produktion än vanlig gran, säger Bo Karlsson.

Men trots trädslagens potential rekommenderar Bo Karlsson användning med försiktighet, eftersom testresultat och erfarenheter av tillgängligt skogsodlingsmaterial ännu är begränsade.
– Mitt råd till den som är osäker är att plantera trädslagen på begränsade arealer och för douglasgran gärna i blandning med andra trädslag, säger han.

Fakta
* Sitkagranen växer i kustnära trakter längs Nordamerikas västkust. Där är klimatet utpräglat maritimt, med hög nederbörd och milda vintrar.

* Douglasgranens naturliga utbredning sträcker sig från norra Mexiko upp till centrala British Columbia. Den växer bäst på djup, fuktig och väldränerad mark, men har en relativt hög produktion även på torrare ståndorter.

Läs mer i Resultat nr 17, 2007 som finns att beställa på www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt
Bo Karlsson, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 05, 070-540 88 09
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera