Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2008

Rekonstruktion av vegetation – till nytta för klimatforskning och naturvård

Med hjälp av pollen som lagrats i mossar och sjösediment, har forskare under lång tid arbetat för att kunna rekonstruera historiska och förhistoriska landskap så precist som möjligt. Den metodologiska utvecklingen har nu nått en punkt då det går att använda fossila pollen till att kvantifiera utbredning av olika typer av vegetation och dess sammansättning under olika tidsperioder.

Sofie Hellman vid Högskolan i Kalmar har testat och undersökt nya modeller för vegetationsrekonstruktion för att utröna om de fungerar i Sydsverige, samt för att rekommendera tillvägagångssätt i användandet av dessa i andra geografiska sammanhang.

Hennes arbete visar bland annat att mängden vegetation, både örter och träd, på ett tillfredsställande sätt kan rekonstrueras för bestämda ytor med dessa modeller i Sydsverige. Användningsområdena för resultaten finns även inom forskningsområden som arkeologi, ekologi/bevarande ekologi och klimatologi.

Det är nu allmänt accepterat att ett långtidsperspektiv är nödvändig för att kunna förstå ekologiska och klimatiska processer i en värld i förändring.

Paleoekologi, det vill säga miljöhistoria och förhistoria spelar idag en stor roll inom all forskning och beslut kring miljöstrategier inom natur- och landskapsvård samt klimatfrågor. Att kunna rekonstruera landytan kvantitativt, det vill säga att kunna ange för forna tider storlek på ytor täckta av olika vegetationsarter med precision, var dock hittills inte möjligt.

De modeller som testats och validerats av Sofie Hellman ger nu stora möjligheter att testa hypoteser om processer där dessa ytor spelar stor roll, såsom i utvecklingen av klimatsystemet samt av olika ekosystem och deras biologiska mångfald. För arkeologer är det också nödvändigt att rekonstruera markanvändning kring boplatser för att få ytterligare kunskap om hur människor brukat naturresurser och påverkat sin miljö.

– Kunskap om förhållandena mellan människa, vegetation och klimat i långtidsperspektiv är central för förståelsen av nutidens miljöfrågor och för lösningar till framtiden, säger Sofie Hellman.

Sofie Hellman disputerar den 18 januari, 09.30, sal A137, Kocken, Landgången 4, Kalmar med avhandlingen “Validating and Testing the Landscape Reconstruction Algorithm in Southern Sweden – Towards Quantitative Reconstruction of Past Vegetation”. Opponent är Professor Mary Edwards, University of Southampton, Storbritannien.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sofie Hellman
tel: 0480-446167
mobil: 070-6080167
e-post: sofie.hellman@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera