Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2007

Nordisk utblick på utbildning och arbete för unga

Det talas ofta om den nordiska modellen när det gäller utbildning, arbetsmarknad och välfärd. I studien Ungdomar, utbildning och arbetsmarknad i Norden – lika men ändå olika visar docent Jonas Olofsson, Lunds universitet och professor Eskil Wadensjö, Stockholms universitet att det finns väsentliga skillnader mellan länderna. De två forskarna genomförde undersökningen 2007 på uppdrag av FAS.

I Danmark och på Island har till exempel ungdomar mycket goda etableringsvillkor på arbetsmarknaden. Finland och Sverige är däremot exempel på länder med höga arbetslöshetstal och betydligt lägre sysselsättningsgrad – något som också gäller vid en bredare internationell jämförelse. Norge hamnar någonstans mitt emellan, men med betydligt gynnsammare villkor för unga på arbetsmarknaden jämfört med Finland och Sverige.

Vad beror de stora skillnaderna på?
– Förklaringen finns framför allt inom den gymnasiala yrkesutbildningen. I Sverige och Finland är den skolbaserad, medan Danmark, Island och Norge har lärlingsutbildningar med ett reglerat system för yrkeslicenser. Dessutom är uppföljningen av dem som hoppar av skolan mer omfattande och åtgärdsinriktad, säger Jonas Olofsson.

Rapporten utgör ett viktigt underlag för den pågående diskussionen om organisering av och innehåll i den svenska gymnasieskolan. Författarna avslutar med några förslag till en organisering av den svenska yrkesutbildningen. De tar upp såväl gränsdragningen mellan yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildning som unga vuxnas rätt till en grundläggande yrkesutbildning. Rapporten kan antingen laddas ned som en pdf-fil eller beställas på www.fas.se/bokhandel.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
__________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera