Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2007

Progenitorceller kan minska skador på näthinnan

Näthinnan är den del av ögat som tar emot det som kallas synligt ljus och omvandlar det till elektriska signaler. De speciella celler som reagerar på ljus är så kallade fotoreceptorer. Vid vissa ögonsjukdomar drabbas fotoreceptorerna, som förtvinar eller försvagas och ger en varierande grad av synnedsättning. Ingela Liljekivst Soltic vid Högskolan i Kalmar har studerat hur progenitorceller bland annat kan bromsa utveckling av ärrbildningar på näthinnan.

Ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa framträder sent i tonåren och resulterar i kraftiga synnedsättningar på grund av att fotoreceptorerna dör. Den åldersrelaterad ögonsjukdomen Makuladegeneration (AMD) har en senare debut. Dessa sjukdomar har olika primära orsaker, men båda involverar en försämring av fotoreceptorerna. Gemensamt för RP och AMD är även att näthinnans stödjeceller aktiveras och skapar en förödande ärrbildning. Liknande ärrbildning kan uppträda som en komplikation vid diabetes, vilket hotar näthinnans struktur och funktion. Dessa skador i näthinnan ger livslånga funktionshandikapp, då det i dagsläget saknas behandlingsformer.

Under de senaste åren har transplantation av progenitor- och stamceller i näthinnan föreslagits som en behandlingsterapi. De transplanterade celler ersätter eller hjälper försvagade fotoreceptorer.

– Min forskning är fokuserad på samspelet mellan progenitorceller och näthinna, säger Ingela Liljekvist Soltic. Den mest signifikanta observationen är att försämringen av fotoreceptorer som induceras vid odling, bromsas vid närvaro av progenitorceller.

Identifiering av de faktorer från mänskliga progenitorceller som har potential att bromsa degeneration och ärrbildning, är ett delmål för att skapa framtida behandlingar vid näthinnedegeneration.

Avhandlingen heter “Neuropathology of Cultured Rat Retinas: Effects of Progenitor Cells and Trophic Factors”. Disputationen äger rum torsdagen den 20 december kl 12.00, sal 2007, Västergård, Smålandsgatan 26 B, Kalmar. Opponent är docent Cecilia Lundberg, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Ingela Liljekvist Soltic
tel: 046-2220770
e-post: ingela.liljekvist_soltic@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera